HP TARIM KOMİTESİ BAŞKANI TURGUT ALAS: MAZOT AKARYAKIT DEĞİL Mİ? MAZOTTA İNDİRİM YAPMAYIP ÜRETİCİYİ DE VATANDAŞI DA MAĞDUR EDİYORLAR

HP TARIM KOMİTESİ BAŞKANI TURGUT ALAS: MAZOT AKARYAKIT DEĞİL Mİ? MAZOTTA İNDİRİM YAPMAYIP ÜRETİCİYİ DE VATANDAŞI DA MAĞDUR EDİYORLAR

“MAZOT AKARYAKIT DEĞİL Mİ? MAZOTTA İNDİRİM YAPMAYIP ÜRETİCİYİ DE VATANDAŞI DA MAĞDUR EDİYORLAR” 

Halkın Partisi Tarım Komitesi Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas akaryakıttaki indirime rağmen mazotta indirime gidilmemesinin tarımsal üretim yapanları daha da zora soktuğunu, ithalatın teşvik edildiğini ve üreticiyi yıpratacağını vurgulayarak “Zaten verilen mazot desteği yetersiz ve geçmişte mazot desteği konusunda verdikleri sözleri de tutmadılar şimdi bir de mazotta indirime gitmeyerek piyasada pahalılığı daha da artırıyorlar, üreticiyi girdi maliyetleri açısından zora sokuyorlar” ifadelerini kullandı.
Halkın Partisi Tarım Komitesi adına açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Alas şu noktalara dikkat çekti:
“Hükmedenler, tarımsal üretim yapan çiftçinin maliyetlerini artıracak kararlara zemin yaratıyorlar. Daha fazla ithalatın önünü açmak için akıl dışı adımlar atıyorlar. Verilen üç beş kuruşluk destekleri çok geç ödüyorlar. Üstelik bütün bunların gıda fiyatlarını düşürmek için yapıldığını söylüyorlar. Maliyetleri artırarak, ithalatı destekleyerek gıda fiyatları düşürülemez. Alınan yanlış kararlar ile üretici de tüketici de cezalandırılıyor. Bitkisel üretim yapan çiftçinin en önemli girdilerinin traktör, mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik ve sulama suyudur. Bunlar üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Üretilen tarımsal ürünün tüketiciye ulaşması için nakliye, ambalaj, vergiler, aracı karları, reyon, pazarlama giderleri maliyetleri artıran diğer önemli kalemlerdir. Uygulanan politikalara bakıldığında bitkisel üretim maliyetlerini düşürecek önemli hiçbir önlem alınmazken, maliyetleri artıracak birçok karar alınıyor. İster bitkisel üretim, isterse hayvancılık yapsın üreticinin en önemli girdilerinden olan mazotun litre fiyatı 23 liranın üzerine çıktı. Bunun üretilen ürüne yansıması olmayacak mı? Çiftçi, artan bu maliyeti cebinden mi karşılayacak? Denilebilir ki hükümet çiftçiye mazot desteği vermiyor mu? Elbette veriyor. Fakat, destek hem yetersiz hem de çok geç ödendiği için işe yaramıyor.

“İTHALAT ÜRETİMİ BİTİRİR, FİYATLARI ARTIRIR” 

Mazot konusundaki durum gübre, tohum, yem ve diğer tüm girdiler için geçerli bir uygulama. Bu girdilerin neredeyse tamamında ithalat bağımlılığı var. Dövizdeki her bir sentlik artış üretim maliyetlerini de artırıyor. Gümrük vergilerinin sıfırlanarak marketlerin devlet destekli ithal ürünle doldurulması da gıda fiyatlarını düşürmez. Böyle bir politika ile orta ve uzun vadede daha çok ithalat, daha yüksek fiyata sebep olursunuz. Çünkü, ithalat yaptığınız yerler piyasayı ve fiyatları bizim ilgili Bakanlıklara göre daha yakından izliyor. Üretimin azaldığını görünce fiyatı hemen artırıyorlar. Özetle, kısa vadede, çiftçinin en pahalı girdilerle en ucuz ürünü üretmesini ve ithal ürünlerle rekabet etmesini, fiyatların da düşmesini beklemek aklımızla alay etmek olur. Bu gidişatın sonu iflastır. KKTC, tarımda var olmak istiyorsa hızla üretime dönmek zorundadır.

“ÇİFTÇİYE %50 MAZOT DESTEĞİ VAADİ NE OLDU?” 

Hükümet ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanının seçim kampanyasında vaadi olan “çiftçinin kullanacağı mazotun %50’sini biz karşılayacağız” sözü aslında mazotun çiftçi için ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Çok merak ediyorum Fikri Bey’in bu konudaki düşüncesi şu anda nedir?”