“Hükümet Faturayı Yine Vatandaşa Kesti”

“Hükümet Faturayı Yine Vatandaşa Kesti”

 Halkın Partisi Enerji ve Kamu Çalışma Grupları ortak yazılı basın açıklaması yaparak elektrik fiyatlarında yapılan son zammı eleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi “KIB-TEK 21 Aralık günü elektrik satış tarifelerine ortalama dörtte bire yakın (%23) zam yaptı. 1 Kasım’da yapılan bir önceki fiyat artışlarıyla birlikte son iki ayda tarifelere ortalama %36 zam yapılmıştır. Tarife belirleme sistemi şeffaf ve halk tarafından ulaşılır olmayan KIB-TEK, yaptığı tarife değişikliklerinin gerekçelerini açıklayıp halkı bilinçlendirmek yerine, sessiz sedasız zam yapmayı tercih ediyor. Bir önceki zam tarihi olan 1 Kasım 2016’dan bu yana dolar kuru ve yakıt bedelindeki artışların KIB-TEK tarifelerine yansımasını hesapladığımız zaman kötü yönetim yine halkı gereğinden fazla zarara uğratmayı tercih ettiğini görmekteyiz.”

KIB-TEK şeffaf olmasa da, üretim şeklinin ve dünyada benzer kurumların maliyet dağılımlarının belli olması, maliyet artışlarının birim fiyatına ne kadar yansıması konusunda bize fikir vermektedir. 1 Kasım 2016’da yapılan bir önceki zamdan bu yana dolar ve yakıt bedeli artışının KIB-TEK tarifelerine yansıması %10’u geçmemesi gerekirdi. Buna rağmen, en düşük konut tarifesinin %24’e yakın, dört tarifenin de ortalama olarak %23 oranında artırılmış olması gerekçeleriyle halka anlatılmalıdır.

KIB-TEK Siyasilerin Elinde Kötü Yönetilmektedir

Maliyet düşürmek için hiçbir çaba göstermeyen KIB-TEK, siyasilerin elinde kötü yönetilerek, halka arzulanan hizmeti de verememektedir. Yine gerekçe gösterilmeden yeni istihdamlar ile de maliyetler artırmakta ve gereğinden fazla tarife artışlarına neden olunmaktadır. Değiştirilmeye çalışılan “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü” ile KIB-TEK kuruluşların kendileri için kurdukları yenilenebilir enerji üretimlerinden şebekeye verecekleri üretim fazlasını yeni tarifeler ile 52 kuruşa almaya zorlanacaktır. KIB-TEK’in ortalama üretim maliyeti 25 kuruş/kWs iken iki katından fazla bir maliyetle mahsuplaşılacak bu elektriğin bedelini halkın tümü yeni tarife artışları ile ödemiş olacaktır. Bu yanlış uygulama KIB-TEK’in güneş enerjisini kullanarak akaryakıttan bağımlılığını azaltıp, fiyatlarını düşürme şansını da kaybettiriyor.

KIB-TEK’i Şeffaflaştırıp İyi Yönetime Kavuşturacağız

Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman öncelikle KIB-TEK’i partizanlık, gereksiz istihdam ve kötü yönetim siyasetinden arındıracağız. İvedilikle uygulayacağımız yasal ve yapısal reformlarla kurumu iyi yönetime kavuşturacak ve şeffaflaştıracağız. Bu şekilde tarife değişiklikleri düzenli ve halkın gerekçeleriyle birlikte anlayabileceği bir şekilde yapılacaktır. Bunların yapılması konusunda mevcut ve geçmiş hükümet ortaklarından hiçbir beklentimiz yoktur. Yıllardır takip ettikleri eski siyaset yolundan yürüyüp farklı sonuçlara varmaları mümkün değildir. Halk da bunu çok iyi görmektedir.