Hükümet Koordinasyon Ofisi Israrından Vazgeçmeli

Hükümet Koordinasyon Ofisi Israrından Vazgeçmeli

Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını kendisinin yönetmesinin ve bunu dünyaya da göstermesinin eskiye göre çok daha önemli olduğu bir dönemde, hükümeti koordinasyon ofisi ısrarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Birtakım kurumların iyi yönetilmiyor olması, kendi kendimizi yönetmekten vazgeçmemizi, bu kurumların yetki açısından içinin boşaltılmasını gerektirmez. Kendimize has çağdaş değerler temelinde şekillenmiş olan kimliğimizi koruma konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Nasıl ki bugüne değin böyle bir koordinasyon ofisi olmadan da Türkiye ile eğitim, kültür ya da spor alanlarında işbirliği yapabildik, bundan sonra da böyle bir ofise gerek olmadan aynı işbirliği sürdürülebilir. Bugün bu konularda ofis kurularak yetkinin paylaşılmaya ya da devredilmeye başlanması, yarın KKTC’nin pek çok bakanlığının varlığının ve gerekliliğinin sorgulanması sonucunu doğurabilecektir. Oysa Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasında kendi kimliğini koruyabilmesi ve bu kadar yıldır vermekte olduğu kimlik mücadelesini başarıyla sürdürebilmesi, sahip olduğu kurumları kendisinin yönetmesiyle mümkündür. Bu hususlar ışığında Halkın Partisi, hükümeti koordinasyon ofisi konusundaki ısrarından vazgeçmesi gerektiğini düşünmektedir.

#koordinasyonofisi