İyi Yönetim Hakkında

Toplumun önceliklerinden, sorunlarından, sıkıntılarından haberdar değilmiş gibi atılan adımların, kısır tartışmaların, gerçek gündemi unutturma amaçlı manevraların hepsi aslında kuruluş esnasında açıkladığımız parti programımızın en başında yer alan “Kıbrıs Türk siyasi yaşamında köklü bir değişime, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır” tespiti ile birebir örtüşüyor.

“İyi Yönetim” olarak adlandırdığımız; yapılacak icraatlarda toplumsal çıkarın hedeflendiği, devletin her kademesinde işinin ehli bireylerin görev aldığı, kamu kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde israf edilmeden kullanıldığı, denetim mekanizmasının devrede olduğu, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı bu toplumun hakkıdır. Günlük hayatımızda sıkıntısını çektiğimiz her türlü sorunun temelinde iyi yönetilmemenin yattığı aşikardır.

Bütün bunların bedelinin toplum boynuna asılması ve toplumun artık bu bedeli ödeyemeyecek yapıya gelmesi yanlış politikaların sonucudur. Dağ gibi yığılan yolsuzluk dosyaları, sıklıkla şikayet konusu olan kamu kurumlarındaki sistemsizlik ve hantallık devlet ve vatandaş ilişkisini onarılamayacak şekilde bozmaktadır. Devletin vatandaş için var olduğu ilkesi gerçeği yok sayılmaktadır.Devlet, saygınlığını ve daha önemlisi otoritesini kaybetmektedir.

Vatandaşın adalet duygusu her geçen gün erozyona uğramaktadır.Yaşanılan sıkıntıların maddi bedelleri yanında yarattığı sosyal sorunlar ciddi tehdit boyutuna varmıştır.

Bütün bunların yeniden tesisi için ihtiyacımız olan şey yeni bir siyaset anlayışıyla sosyal adalet çerçevesinde hayat bulacak olan “İyi Yönetim”dir.

Halkın Partisi her hal ve şartta partizanlığa, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, israfa, keyfiliğe ve kötü yönetim olarak adlandırılabilecek her türlü tutum ve davranışa karşı etkili bir mücadele içinde olma amacını taşır.Bu değerler çerçevesinde partimiz her alanda, her platformda halkımızın sesi ve haklarının savunucusu olacaktır.Halkın iradesiyle bu sistemsizliğe son verip toplumsal barışın ve adaletin sağlandığı ve Halk olarak özgüvenimizi yeniden kazanacağımız bir düzen kuracağız.