Karar verin insan hayatı önemli mi değil mi?

Karar verin insan hayatı önemli mi değil mi?

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi Dr Şevki Kıralp basın açıklaması yaptı: Hükümetler işçi sağlığı ve işçi güvenliği konularında ihmalkâr davranıyor;

Ülkemizde, çalışma esnasında yaşamını yitiren işçiler toplumsal bir yara halindedir. Son günlerde basında yer alan, 2011-2015 yılları arasında onlarca işçinin çalışma esnasında hayatlarını kaybetmiş oldukları yönündeki haberler bizleri kaygı ve üzüntüye sevk etmiştir. Bu ölümlerin yeterli koruyucu tedbirler alınmaması ve denetim eksikliğinin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının da layıkıyla uygulanmamasından kaynaklandığı açıktır. İş kazaları en çok inşaat sektöründe yaşanmaktadır. Ülkemizde hükümetlere düşen, iş sağlığı ve işçi güvenliği için gerekli bütün önlemlerin eksiksiz bir şekilde alınmasını sağlamak ve bu konuda uzman kadroların yetiştirilmesine öncülük etmektir. Gerekli her sektörde işçilere ilk yardım, tehlikeli yükseklikte çalışma, iş kazalarından korunma, kimyasal maddelerden korunma ve yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca, işverenlerin de gerektiği şekilde eğitime tabi tutulması, devletin etkin biçimde denetim yapması ve işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından tehlike yaratacak ihmallerde bulunulması durumunda gerekli cezai yaptırımları sıfır-tölerans ilkesiyle uygulaması gerekmektedir. Devlet ve hükümet, işçilerin sağlığını ve can güvenliğini ilgilendiren böylesine hassas bir konuda üzerlerine düşen görevi gerektiği gibi yapmalıdır. Bugün hükümet yetkilileri gerekli önlemlerin alınması için çaba harcadıklarını açıklasalar da, basında ve gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan tablo, hükümetin bu konuda üzerine düşen denetim görevini layıkıyla yapmadığını bizlere net olarak göstermektedir. Halkın Partisi, çalışma yaşamı kurallarının layıkıyla uygulanmasını ve işçilerin can güvenliklerinin sağlanması başta olmak üzere bu kurallardan doğan haklardan layıkıyla yararlanmasını temel hedef olarak belirlemiş, bu konuda ihmallere karşı sıfır-tölerans ilkesini benimsemiştir. Halkın Partisi olarak bizler, insan hayatının ihmale gelir yanı olmadığına inanıyoruz ve politikalarımızı bu doğrultuda oluşturacağız.