Bu Kez Ağaç Dikmeye “Devam” Dediler

Bu Kez Ağaç Dikmeye “Devam” Dediler

Halkın Partisi 25 Mart Cumartesi günü Balalan’da; partinin Çevre Komitesi’nin düzenlediği “El ele çevremizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz” etkinliğini gerçekleştirdi.

21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halkın Partisi; 25 Mart Cumartesi günü “El ele çevremizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz” etkinliğini partinin Çevre Komitesi üyeleri Teksen Köroğlu, Jale Refik Rogers, Tuğberk Emirzade, PM üyesi Hilmiye Sezer Kumbur’un katkılarıyla gerçekleştirdi. Etkinlikte; çok sayıda parti yetkilisi, üyesi ve gönüllüleri, aileleri ve çocuklarıyla birlikte Orman Dairesi’nin kendilerine temin ettiği Balalan köyü yakınındaki orman arazisinde önceden hazırlanan alanda yerel türlere ait 100 fidan dikti. Etkinliğe katılan partililer, bu etkinlikle ülkenin yeşillenmesine küçük de olsa bir katkı koymuş olduklarını belirttiler. Etkinlikte HP Çevre Komitesi üyeleri; uygulanan yanlış tarım politikalarının, tarım arazilerindeki tahribatın, çarpık ve plansız yerleşimin, küresel ısınmanın, kuraklığın, yangınların, hastalıkların, sit ve orman alanlarının bazı ihalelerle tüzel kişilere veya özel şirketlere kiralanması veya verilmesiyle, orman özelliği taşıyan alanların giderek azaldığına ve yok olma noktasına geldiğine vurgu yaptı.

Girne Dağları ‘özel çevre koruma bölgesi’ olmalı

Doğal bitki örtüsüyle kaplı alanların yok olmasıyla toprak erozyonunun kaçınılmaz olduğunu belirten HP Çevre Komitesi üyeleri, orman alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için yasaların gözden geçirilmesi, yenilenmesi, uygulanması, “Sürdürülebilir Koruma Kriterleri”nin hayata geçirilmesi, ve koruma önlemlerinin ivedilikle alınması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamalarında; “Dünyada pek çok topluluk için ormanların çevresel fonksiyonları hayati önem taşımaktadır, ve birçok topluluk bu konuda acil düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan bazıları ‘Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’, ‘Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’, ‘İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’, ‘Kyoto Protokolü’ gibi bağlayıcı düzenlemelerdir ve çoğu ülke bu düzenlemelere uymuş ve bunları yürürlüğe koymuştur. Tüm bunlar dikkate alındığında, gelmiş geçmiş hükümetlerin bazı noktalarda hala birtakım tedbirleri almaması, alamaması oldukça üzücüdür” diyen HP Çevre Komitesi üyeleri; Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı ülke ormanlarının büyük bir bölümünü içeren Girne Dağları’nı ‘özel çevre koruma bölgesi’ olarak ilan edilmesi için girişim yapmaya ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni uygulama konusunda göreve çağırdı.

Eğitimde ormanın önemi daha fazla vurgulanmalı

Etkinliğin bitiminde, bu etkinliği gerçekleştirmelerinde kendilerine fidan temin eden ve fidanların taşınmasında yardımcı olan, Orman Dairesi Müdürü sayın Altay Fırat’a ve Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol, ve Mesire Yerleri Şube Mühendisi sayın Can Conkbayır’a, ekilecek alanı temin eden ve bizzat gösteren Kantara Bölge Şefi sayın Savaş Yurdakul’a ve ekibine teşekkür eden Halkın Partisi Çevre Komitesi üyeleri, eğitimde ormanın öneminin daha fazla vurgulanması gerektiğine dikkat çekti. Üyeler, ayrıca ülkedeki her bir bireyi de çevreyi, bitki örtüsünü ve orman alanlarını daha dikkatli kullanmaya davet etti.