“Kıbrıs meselesine takılıp kalmayacak, bize nefes aldıracak bir dış politikamız olacak”

“Kıbrıs meselesine takılıp kalmayacak, bize nefes aldıracak bir dış politikamız olacak”

 

 

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne’de bir grup esnaf ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlatarak soruları cevaplandırdı. Özersay, Kıbrıs Türkünün uluslararası alanda sesini en iyi şekilde duyuracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, Kıbrıs meselesine takılı kalmadan ülkeye nefes aldıracak bir dış politika ortaya koyacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “Yıllarca deniz hukuku, uluslararası hukuk ve diplomasi konularında eğitim görmüş ve tecrübe sahibi birisi olarak ülkemin geleceği için bu yola çıktım, Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güveniyorum” dedi. Brexit sürecinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini sözlerine ekleyen Özersay, “Brexit süreci ülkemize ekonomik anlamda nefes aldıracak bir fırsata çevrilebilir. Bunu dünyanın kabul ettiği toplum liderliği sıfatını da kullanarak Cumhurbaşkanı olarak çok iyi şekilde değerlendirebileceğime ve ülkenin yararına olacak şekilde İngiltere ile doğrudan ticaretin önünü yeniden açabileceğime inanıyorum” dedi.

 

Kıbrıs sorununa ilişkin de görüşlerini aktaran bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, Rum tarafının yönetim ve zenginliği paylaşmaya henüz hazır olmadığını hatırlatarak, “İki toplumun birbirine yeterli düzeyde güven duyması lazım. O nedenle aynı ezberleri tekrar ederek Kıbrıs’ta bir arpa boyu yol alınamayacağı ortadadır. Bu şekilde aynı şeylerin tekrarı bu toplumu müzakere masasına hapsetmek demektir ki ben bunu yapmayacağım, kimsenin de Kıbrıs Türk halkına bunu yapmaya hakkı yoktur. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek şarttır.  Turizm, enerji, ticaret gibi konulardan Kıbrıs adasında işbirliği yaparak çözüme yaklaşmak mümkündür, bunu dünyaya anlatmak ve Rum tarafını da bunu yapmaya zorlamak lazımdır. Uluslararası alanda bu konuda yaptığım açıklamalarda ve temaslarda bunun mümkün olabileceğini görüyorum. Unutulmamalıdır ki; AB’nin de temeli kömür ve çelik konusunda işbirliği yaparak atıldı. Bu evrimsel süreci biz başlattık zaten şimdi bunu karşılıklı olarak oturup konuşup çok daha doğru bir noktaya taşıyabiliriz. Bir ortaklık ancak bunlarla zaman içinde oluşacak karşılıklı güvenle oluşabilir, bir gecede değil” dedi.

 

“Cumhurbaşkanı Olarak İç Sorunların Çözümünde Ağırlığımı Koyacağım”

 

Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini aktif kullanması gerektiğini belirten Kudret Özersay sözlerine şöyle devam etti: “Unutulmamalıdır ki cumhurbaşkanının iç meselelere daha duyarlı olması gerekir. Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi olan bu makam kamuda yapılan atamalarda, özellikle tüm müdürü ve müsteşarların atanmasında son imzaya sahiptir, yetkilidir. Bu bağlamda altına imza atacağı bu atamalarda kişilerin liyakatı ve tecrübesini göz önüne alıp yetkisini kullanabilir. Ben özellikle bağımsız ve tarafsız davranarak, belirli bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı gibi değil Halkın tamamının Cumhurbaşkanı şeklinde hareket edip Anayasadaki yetkilerimi çok daha etkili şekilde kullanacağım” dedi. Son günlerde toplumda bir kutuplaşma yaratılmaya çalışıldığını gördüğünü söyleyen Özersay, cumhurbaşkanının toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak ve toplumsal barışı sağlayacak bir hassasiyet göstermesi gerektiğini kendisinin de bu anlamda ayrıştıran değil birleştiren bir liderlik göstereceğini vurguladı.