“KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ BİR DEVLET ŞARTTIR”

“KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ BİR DEVLET ŞARTTIR”

“KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ BİR DEVLET ŞARTTIR”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, halkı temsil etmenin, milletvekili olmanın, verilen sözlerde durulmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Halkın Partisi’nin, 2018’de meclise girmiş genç bir parti olarak önceliğinin her zaman halk ve memleket olduğunu anlatan Çağatay, partisinin bu süreçte deneyim kazandığını ancak ilkelerinden asla sapmadığını, tek gailesinin Kıbrıs Türk halkının hak ettiği gibi yönetilmesi, yaşaması olduğunu dile getirdi. HP’li milletvekili, “Halka faydalı, halka hizmet eden vekiller olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Parti olarak devlete, devletin saygınlığına inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının yarınları için güçlü bir devlet olmazsa olmazdır. Halkımız 1963’ten beri adada büyük sıkıntılar çekmiş, temsiliyeti gasp edilmiş, hakkı çiğnenmiş; 1974’ten sonra güvenliği sağlanmış ancak yine de tanıyan tek ülke Türkiye olduğu için ambargo altında büyük zorluklar yaşamıştır. Tüm bu zorluklara rağmen ayakları üzerinde durabilmiş ve kendi devletini kurabilmiştir. Maalesef şu anda Kıbrıs Türk halkına layık olmayan bir sistem söz konusudur. Bu sistemi ancak siyasiler değiştirecektir. Halkın Partisi olarak bu sistemi daha güçlü bir hale getirmek, değiştirip dönüştürmek için adayız.”

“KIBRIS MESELESİ, HALKIN PARTİSİ’NİN YARATICI FİKİRLER ORTAYA KOYDUĞU BİR KONUDUR”

“Halkın Partisi, dış politikada özellikle Kıbrıs meselesi özelinde çok yaratıcı fikirleri olan bir partidir” diyen Erek Çağatay, şu değerlendirmeleri yaptı: “Kıbrıs Türkü hak ve çıkarlarını çiğnetmeden, Kıbrıs Rum tarafıyla da bir çözüme varabilmek için bir proaktif politika yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ortaya koyduğumuz önerilerden biri de ‘iş birliği modeli’dir. Kıbrıs’ta resmi görüşmeler 1968’den beri devam ediyor. 1960’da kurulan, fonksiyonel bir federasyon olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni  ancak üç yıl götürebilmişiz. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bu adada azınlık olmadı. Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında hangi toplumların azınlık olduğunu yazar. Biz iki eşit ortaktan biriydik.  Ama Rum yönetimi tarafından bu gerçek es geçilerek, bizim hak ve yetkilerimiz elimizden alınarak politika yapılmıştır. Biz şu anda bir federasyonun mümkün olmadığını gördüğümüz için iki halk arasında önce iş birliği diyoruz. Bu evrimsel bir modeldir. İki halk arasındaki iş birliği artırılarak, bugünü kaybetmeden farklı bir çözüme doğru gidilebilir. İki halkın birbirini daha çok tanıması ve ilişkilerin artmasıyla belki de biz federasyona, konfederasyona veya iki devletli farklı bir yapıya ulaşabiliriz.”

“DIŞ SİYASET, EKONOMİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMALI”

Halkın Partisi’nin dış siyasette kafa yorduğu tek konunun Kıbrıs meselesi olmadığının altını çizen HP Milletvekili Çağatay, “Dış politika yelpazesi çok geniştir. Uluslararası arenada tanınmıyor olmamıza rağmen, AB ülkeleriyle ve Ortadoğu’daki komşularımızla iyi ilişkiler kurup, bazı ekonomik girişimleri hayata geçirilebiliriz. Örneğin hellim ihracatını Ortadoğu’daki ülkelere yapıyoruz. Enginar ve narenciye de ihraç ediliyor. Kısıtlı da olsa bir ihracat ilişkisi varsa bunlar artırılabilir. Ekonomiyi güçlendirebilmek için dış politikanın da geliştirilmesi gerekir. Dışişleri Bakanlığı dış temsilcilikler eliyle yurtdışında pazar bularak niş ürünlerin sayılarını artırılması sağlanabilir” diye konuştu.

“HALKIN PARTİSİ, HALKIN GÜVEN DUYDUĞU VE KRİZ YÖNETEBİLEN BİR PARTİDİR” 

HP milletvekili Erek Çağatay, ülkenin ciddi bir ekonomik krizle boğuştuğunu, bu krizin önüne geçmek için önerilerde bulunduklarını ifade etti. Partisinin, hükümete altı maddelik bir paket sunduğunu aktaran Çağatay, hayat pahalılığının vatandaşı derinden etkilediğini, enflasyonun açıklananın üstünde olduğunun hissedildiğini belirtti ve ekledi: “O paketi bu krizi aşmak ve piyasadaki pahalılığı durdurabilmek adına sunduk. 23 Ocak’tan sonra koalisyon ortağı olacağımız ortadadır. O güne kadar halkın dayanacak gücü olmayacağı için şu anki hükümet bu paketi uygulasın istedik. Atılması gereken adımlar atılmadığı için yeni formüller bulmak gerekecek.  Mevcut hükümet bizim öneri paketimizden bazı noktaları cımbızlayarak uygulamaya çalıştı ama eksik kaldı. Memleketin faydasına ise ve ileride halkı refaha kavuşturacaksa acı reçeteyi bile sunarsınız.  Halk da tünelin sonunda ışık görürse o acı reçeteyi kabullenir. Ama siz  küçük bir zümreyi daha da zevki sefa içinde yaşatırsanız, halk da sizi gerçekçi bulmaz ve kurallarınıza riayet etmez. Kriz yönetmek kolay değildir; HP iktidar ortağı olduğu süreçte halkın güven duyduğu, kriz yönetebilen bir parti oldu. Bunun en güzel örneği pandeminin başladığı süreçtir. Biz dünyadaki gelişmeleri takip ederek adımlar attık. Bizden sonra bu kriz aynı derece iyi yönetilemedi. Halkımız da bu farkı çok net bir şekilde gördü.”