KKTC SİYASİ PARTİLERİ TÜRKİYE’DEKİ SEÇİM İÇİN PROPAGANDA YAPMAMALI“SİYASİ MÜDAHALELERE DAVETİYE ÇIKARIYORLAR”

KKTC SİYASİ PARTİLERİ TÜRKİYE’DEKİ SEÇİM İÇİN PROPAGANDA YAPMAMALI“SİYASİ MÜDAHALELERE DAVETİYE ÇIKARIYORLAR”

KKTC SİYASİ PARTİLERİ TÜRKİYE’DEKİ SEÇİM İÇİN PROPAGANDA YAPMAMALI
“SİYASİ MÜDAHALELERE DAVETİYE ÇIKARIYORLAR”
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkemizdeki siyasi partilerin Türkiye’deki veya bir başka ülkedeki seçimlerle ilgili olarak siyasi kampanya yapmalarının, bu tür kampanyalara destek vermelerinin, oy toplamaya çalışmalarının ya da siyasi çalışma yürütmelerinin hem hukuken hem de etik olarak sakıncalı olduğuna dikkat çekerek “devletimizin bağımsızlığı konusunda samimiyseler bu tür faaliyetlerden kaçınmaları gerekir çünkü bu ileride siyasi müdahalelere davetiye çıkarmak anlamına gelecektir” diyerek bu türden siyasi faaliyetlerin Siyasi Partiler Yasası’na da aykırı olacağına dikkat çekti. Özersay açıklamasında “bugün bu türden faaliyetleri yapanlar yarın ülkemizdeki seçimlere müdahalelere davetiye çıkarmaktadırlar. Bugün Türkiye’deki seçim için KKTC’nin siyasi partileri kampanya yapar, oy toplamaya çalışır taraf olursa yarın ülkemizdeki seçimlerde Türkiye’deki siyasi partiler taraf olmayacak mı? Müdahil olmayacak mı? O zaman buna çanak tutan siyasi partilerin bağımsız olduğunu, hatta ülkenin bağımsız olduğunu ya da ayrı bir devletimiz olduğunu kime karşı nasıl savunacağız? Meşruiyetini Halktan almayanların bu türden siyasi şovlarla ayakta kalmaya çalışmaları Halk iradesine ve devletin bağımsızlığına gölge düşürür” ifadelerine yer verdi.
“SİYASİ MÜDAHALELERE DAVETİYE ÇIKARIYORLAR”
Açıklamada ayrıca “Türkiye’de yapılacak seçimlerde Türk seçmeni karar verir ancak Türkiye’deki siyasi yapıyı demokratik yoldan belirleyecek olan seçmene dönük siyasi kampanya yapmak KKTC’nin siyasi partilerinin işi değildir. Türkiye’deki hangi siyasi parti için olursa olsun KKTC’deki siyasi partilerin oy toplamaya çalışması, kampanya yapması bu ülke demokrasisine zarar verir. Bu türden bir davranış siyasi partilerin yasada belirlenen kuruluş amaçlarına aykırıdır” ifadelerine de yer verildi.
Özersay açıklamasında “bazı siyasi partilerimizin Türkiye’de yaklaşmakta olan seçimle ilgili olarak faaliyetlerde bulunmaya hazırlandıkları basında çıkan haberlerden görülmektedir. Oysa Siyasal Partiler Yasası siyasi partilerimizin seçimler yoluyla Devleti yönetme yetkisini elde etmek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlar olduklarını ortaya koymaktadır. KKTC dışındaki bir ülkedeki seçimler için siyasi faaliyet yürütülmesi hem yasaya aykırı olur, hem de ülke siyasetine yurt dışından siyasi gerilimlerin ve tartışmaların ithal edilmesi sonucunu doğurur ve siyasi müdahaleye davetiye çıkarılmış olur. Ülkemizdeki seçimlerin müdahale olmaksızın yapılmasını istiyorsak, Türkiye de dahil KKTC dışındaki bir ülkede yapılacak seçimlere siyasi partilerimizin müdahil olmamalıdır. Kuşkusuz bazı siyasi partiler zaten siyasi müdahaleleri çoktan sineye çekmiş durumdadırlar ve onlar belli ki bu durumlardan rahatsız olmuyorlar. Ancak devlete inanan ve bağımsızlığımızı önemseyen bir parti olarak biz bunu doğru bulmuyoruz ve bu konuda uyarıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
“ZAMANINDA GELİN YASA YAPALIM DEDİK DİĞER PARTİLER KAYITSIZ KALDILAR”
Halkın Partisi’nin iki yıl önce Türkiye de dahil başka ülkelerde bulunan siyasi partilerin KKTC’deki teşkilatları ve siyasi faaliyetleri konusunda kısıtlamalar getiren bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek bu konuda bir öneride bulunduğunu ama diğer siyasi partilerin bu duruma kayıtsız kaldığını belirten HP lideri Kudret Özersay “zamanında bu önerimize kayıtsız ve sessiz kalanlar, cinsiyet kotasını yanlış uygulayarak içine düştükleri ayıbı örtmek için bir gecede Meclis’te oybirliği ile yasa değiştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.