LTB Geçiş Döneminde Suyu Alacak Kararı Üreterek Halkın Beklentisine Cevap Vermelidir

LTB Geçiş Döneminde Suyu Alacak Kararı Üreterek Halkın Beklentisine Cevap Vermelidir

Halkın Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi’nde geçiş döneminde Türkiye’den temin edilen suyun alınıp alınmaması konusunda yapılan tartışmaları, oylamayı ve ertesindeki açıklamaları hayretle takip etmektedir. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyelerinin büyük kısmının tam olarak hangi pozisyona sahip oldukları net değildir ya da en azından neyi kabul edip neye karşı oldukları anlaşılamamaktadır. Oylamanın ne için yapıldığı ortadayken neye “evet” ya da neye “hayır” denildiği izah edilmeye ve karşılıklı suçlamalarla kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmaktadır. Halkın Partisi LTB belediye meclisinde seçilmiş bir temsilcisi olan bir parti değildir ancak Lefkoşa halkının beklentilerini çok iyi bilmektedir. Bizler geçiş döneminde Türkiye’den gelen suyun alınması ve imkanlar ölçüsünde halka en uygun fiyata verilmesini desteklemekteyiz. Meclis üyeleri de dahil Belediye yetkililerine sorumluluk üstlenip, karşılıklı suçlamaları bir kenara bırakıp bu yönde bir karar üretmeleri yönünde çağrısı yapmaktayız. Lefkoşa halkının bu suyu istediğini ve bu sürecin artık daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’nden mevcut suyu satın alanlar, sadece kullanım maksatlı alıyor, bu kalitesiz suya ilaveten içme suyu da satın almak zorunda kalıyor. Mevcut suyu bazı vatandaşlarsa hiç almıyor ve tankerlerle çok daha yüksek bir fiyattan su satın alıyor. Ama buna ilaveten içme suyu da satın alıyor. Gelecek olan su hem kullanım hem de içme maksatlı kullanılabilecek olsa da mevcut altyapı ile bunun bugün için ne kadar mümkün olduğu tartışmalıdır. Ancak buna rağmen Halkın Partisi, 2.30 TL’den alınacak temiz ve kullanılabilir bir suyun, makul bir masraf eklenerek hesaplanacak bir fiyat üzerinden alınmaya değer bir su haline geleceğini değerlendirmektedir. Halkın Partisi 2.30 TL’nin fahiş bir fiyata çekilmesini engellemek için hem LTB hem de hükmetin ciddiyetle değerlendirme ve işbirliği yapması gerektiğini düşünmektedir.

Yaptığımız çağrı nettir. Belediye Başkanı ve Belediye meclisinden beklenti karşılıklı suçlama değil çözüm üretilmesidir. Suçlama oyununu bir kenara bırakıp sorumluluk üstlenin ve halkın yararına olanı yapın. Geçiş döneminde Türkiye’den temin edilen suyun alınmasını sağlayacak kararı üretecek mutabakata sahip değilseniz süreci daha fazla geciktirmeden bir an önce referanduma gidin. Belediyenin bu konuda atacağı her adımın sonuçlarını gündelik yaşamında doğrudan hissedecek olan Lefkoşa halkının iradesine başvurun. Başta da vurguladığımız üzere bizler gereksiz bir zaman kaybını önlemek ve vatandaşın sıkıntısını gidermek üzere suyun temini kararının üretilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.