Öğrenci Bursları

Devlet yönetiminin tamamen tıkandığı, hükümet edenlerin bilerek ve isteyerek, Bakanlar Kurulunda aldıkları kararlarla yasaları çiğnediği günler yaşıyoruz. Gelinen aşamada ödenmesi yasal bir zorunluluk olan 13. maaşlar hala ödenmemiş, öğrenci bursları 2015 yılı Ekim ayından beridir yatmamış ve her geçen gün bir öncekine eklenen şaibeli icraatların gözler önüne serildiği bir durum yaratılmıştır.

Özel şirketlerle yapılan sözleşmelerde iş bilmezliğin ve kötü yönetimin en çarpıcı örneklerine imza atılmıştır. Bu yetmezmiş gibi hükümet özel şirketi ödüllendirircesine karar üretip iş bilmez icraatlarının bedelini halka ödetme kararı dahi almıştır. Bugün kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararlarını dahi uygulayamayan, “geniş tabanlı reform hükümeti” kapalı kapılar ardında ekonomik protokol görüşmesi yaptığını ve sonuçlandırma aşamasına geldiğini iddia etmektedir.

Halkın Partisi halk adına kaygılıdır, Halkımız sizlere ve icraatlarınıza güvenmiyor. Halkın talebi bir an önce yasaların size emrettiğini, Anayasal göreviniz uyarınca yerine getirmenizdir.
Halkın Partisi, halkı zarara uğratan her türlü iş bilmezliğin takipçisi olmaya devam edecektir