Özersay: “Biz Bu Sorunların Üstesinden Geliriz”

Özersay: “Biz Bu Sorunların Üstesinden Geliriz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC’nin temel sorunlarını çözmenin mümkün olduğunu belirtti ve Halkın Partisi’nin bugüne değin yaptığı çalışmalarla ve ülkedeki yetişmiş insan kapasitesiyle bu sorunların üstesinden geleceğini söyledi. Özersay “Ülkemizi düzlüğe çıkarmak için önce partisel, kişisel, ailesel ve zümresel menfaat peşinden koşanları hayatımızdan çıkarmalıyız. Bu ülkede hukuka uygun olanı yapacak, vergi adaletini sağlayacak, kuralların uygulanması için denetlemekten çekinmeyecek yeni ve güçlü bir siyasi iktidara ihtiyaç var. Fakat hepsinden önemlisi gailesi memleketin geleceği olan bir siyasete ihtiyaç var. Halkın Partisi’nde gaile kamunun yararıdır, toplumun yararıdır, ülkenin yararıdır. Halk bize bu yüzden sahip çıkıyor” dedi. Halkın Partisi yetkilileri Ozanköy, Doğanköy ve Balabayıs’ta sohbet toplantıları organize etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılarda Parti Başkanı yanında Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve HP’nin diğer yetkilileriyle gönüllüleri de yer aldı.

“İsrafı Önleyip Devletin Gelirlerini Artıracağız”

Girne’ye bağlı köy ve yerleşim yerlerinde konuşmalar yapan Halkın Partisi yetkilileri kamuda farklı kademelerde ciddi bir israf olduğuna dikkat çekerek göreve geldiklerinde bu gereksiz harcamalara dur diyeceklerini vurguladılar. HP Genel Başkanı Özersay “devletin elindeki kaynaklar verimli kullanılmıyor ve israf ediliyor. Turizm rezerv arazileri ihale olmaksızın garip ilişkiler temelinde dağıtılıyor, kiralanan devlet arazileri herhangi bir kriter olmaksızın keyfi şekilde verimlilikten uzak şekilde kullanılıyor. Keza Vakıf arazilerinin birilerine kiralanmasında ciddi ihmallerin ve keyfiliklerin döndüğü gözlemlenebiliyor. Buna müşavirlere ödenen ve aslında israf edilen maaşlar ile satın alınan yeni makam araçları ve kayıt dışılık nedeniyle devletin kasasına girmeyen miktarlar da eklendiğinde ortada çok ciddi bir israfın olduğu anlaşılabilir. Buna son vermek için siyasi irade gerekir. Halkın Partisi’nde bu irade vardır, israfı önleyerek gelirlerimizi artıracak adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Emlak vergisi dünyanın başka örneklerine bakıldığında bizde adil şekilde alınmamaktadır. Değeri daha yüksek, daha pahalı olan emlağın vergisi de kayda değer oranda daha yüksek olmalıdır. Bizler bir yandan bu düzenlemeleri yaparken, diğer yandan da kayıt dışı şekilde özellikle kuzey sahilinde yaz dönemlerinde kiralanan tatil evlerinin kiralanma işleminden de vergi alacağız. Şu anda bu konuda tam bir başı boşluk vardır ve kamu ciddi bir gelir kaybına uğramaktadır. Halkın Partisi olarak gelir artırıcı tedbirleri alma konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Düşük Gelirli Vatandaşlarımızın Alım Gücünü Artıracağız”

Ziyaretlerde, vatandaşların ekonomik sıkıntılar üzerine sordukları soruları cevaplayan Özersay ve Parti yetkilileri, halkın en önemli sıkıntısının geçim derdi olduğunu, düşük gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırıcı önlemlerin geçmiş ve mevcut hükümetler tarafından görmezden gelindiğini vurguladılar. Özersay “Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde, dövizdeki dalgalanmaların fiyatlara yansımasını önlemek için, 1978’den beridir yürürlükte olmasına rağmen halkın yararına kullanılmayan Fiyat İstikrar Fonu Yasası’nı amacına göre kullanacağız. KDV gibi dolaylı vergi gelirlerini düşürürken, gelir vergisi gibi doğrudan vergilere adaletli bir şekilde ağırlık verip, düşük gelirliden az yüksek gelirliden çok vergi almaktan çekinmeyeceğiz. Vergi adaletini sağlamanın temel yolu budur. Vergi adaletini sağlamak kadar önemli olan, kamu gelirlerinin halka hizmet olarak geri dönmesini de sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.