Özersay: “Döviz Artışının Vatandaşı Sarsmasını Önleyecek Adımlar Atacağız”

Özersay: “Döviz Artışının Vatandaşı Sarsmasını Önleyecek Adımlar Atacağız”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkedeki sorunların çözümlerine dair önerileri konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde dövizde yaşanan artışın dar gelirli vatandaşı sarsmaması için alacakları tedbirleri anlatan Özersay “dövizdeki dalgalanmanın akaryakıt ve tüp gaz gibi ürünlerde yaratacağı pahalılığı önlemek mümkündür. Halkın Partisi olarak bu kadar yıldır olması gerektiği gibi kullanılmayan Fiyat İstikrar Fonu’nu bu amaç için kullanacağız ve özellikle temel gıda ürünlerindeki pahalılığın önüne geçecek tedbirleri alacağız. Döviz borcu olan vatandaşların en erken zamanda borçlarını Türk Lirası cinsinden bir borca dönüştürmelerini teşvik edecek kolaylıklar da sağlayacağız” dedi. Dövizdeki artışla birlikte görevdeki bazı bakanların avuçlarını ovuşturduklarını söyleyen Özersay “döviz artışıyla birlikte gümrüklerden devlet kasasına giren gelir artabilir ancak bu yaklaşım özellikle ithal ürünlerin fiyatının artmasına, yani piyasada marketten alacağım ürünlerin daha da pahalı olmasına neden olmaktadır. Vatandaşın alım gücü daha da düşmektedir. Bu nedenle döviz artışlarının yarattığı bu olumsuz etkiyi azaltmak için Halkın Partisi olarak gümrükte ithal ürünlerden alınan gümrük ve fon benzeri kalemleri belirli bir döviz kuru ile sabitleme yöntemini de kullanacağız” dedi.

 

“Geçiciler İçin İşten Çıkarma Değil, Adil Bir Kadrolanma Süreci”

Halkın Partisi lideri Özersay göreve geldiklerinde geçicileri işten çıkarmayacaklarını, ancakkadrolanmaları sürecinde daha adil bir sınav yaklaşımıyla hareket edeceklerini vurguladı. Devlette pek çok farklı kademelerde hizmet üretilmesinde kritik görevler yerine getiren geçici memurlar olduğuna dikkat çeken Özersay “yıllarca geçici statüde tutulup siyasi olarak insanların iradesi ipotek altına konuldu, özellikle seçim dönemlerinde istismar edildi. Geçicilik devlet memuriyetinde ancak bir deneme süresi içerisinde mümkün olabilir. Halkın Partisi olarak biz bugün devlette çalışan ama hak ettiği kadroya dair münhal açılmasını bekleyen insanların dışarıda bırakılacağı bir sınavı doğru bulmuyoruz. Keza kamu görevinde olmayan, dışarıda münhal açılmasını bekleyen insanlarımız, gençlerimiz vardır. Bugüne değin uygulanan partizanlık nedeniyle mağdur edilmiş insanlardır bu insanlar. Bu gençlerimizin de katılabilecekleri adil bir sınav yapılması gerekir. Kuşkusuz böyle bir sınavda başarılı olamayan geçicilerin iten çıkarılmasından bahsetmiyoruz ancak kamuda çalışma hayatı barışını olumsuz etkileyecek ayrıcalıklı uygulamalar yerine adil bir sınav sistemiyle bu yanlış statünün artık kalkması gerekmektedir” iadelerini kullandı.  Özersay ayrıca bugün pek çok Bakanlıkta geçici işçi statüsünde kişilerin istihdam edildiğini ama memur gibi masa başında çalıştırıldıklarını ve bunun da yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Bu tür uygulamalara Halkın Partisi olarak son vereceklerini ve geçici işçi statüsünün de bu şekilde istismar edilmesini önleyecek yasal değişikliğe gideceklerini anlattı.

 

“Statükocu Partiler Göreve Değil Koltuğa Talip”

Bazı siyasi partilerin vekil adayı olacak kişilerden fahiş paralar istediğine dikkat çeken Özersay “maalesef bu statükocu partiler göreve değil koltuğa taliptirler. Bu yaklaşımlarıyla verdikleri mesaj ‘sadece parası olan vekil olabilir’ şeklindedir. Adeta bir zenginler kulübü yaratıyorlar. Tabi ki durum bu olunca birileri de kalkıp sonradan ‘ben vekillik için çuval ile para harcadım, tabi ki vekillik yanında kliniğimi de açacağım’ deme hakkını kendinde görüyor, yani sistem yozlaşıyor. Benzer şekilde parayı döken isimler, vekil olabilirlerse ertesinde ‘ben bu kadar para harcadım bakanlık benim hakkım’ demeye başlıyorlar. Tüm bunlar sistemi çökerten hususlar oldu. Halkın Partisi adaylıkta düşük bir rakam belirledi çünkü Halkı gerçekten temsil edebilecek, Halkı içinden insanlara açık bir süreç bizim için çok önemlidir. Halkın Partisi’ne yakışan da Halkın her kesimine açık bir adaylık sürecidir” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te Boş Salona Konuşma Olmayacak”

Halkın Partisi lideri Özersay ayrıca “milletvekili adaylarımız Meclis oturumlarına tam kadro katılacak, çalışmalarda var güçleriyle katkı koyacak insanlar olacaklar. ‘Yarım gün çalışayım da sonra öğleden sonra gidip kliniğimi açayım diyecek vekiller değildir bu ülkenin ihtiyacı, buna müsaade etmeyeceğiz. Halkın Partisi iktidarında Meclis’te boş salona konuşma ya da nisap sorunu yaşanmayacak” vurgusu yaptı.