Özersay: Emlak Vergisindeki Adaletsizliğe Son Vereceğiz

Özersay: Emlak Vergisindeki Adaletsizliğe Son Vereceğiz

Halkın Partis Genel Başkanı Kudret Özersay Gaziköy’de yaptığı konuşmada vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekti ve bunu nasıl düzelteceklerine dair partisinin çözüm önerilerini anlattı. Özersay “emlak vergileri malların büyüklüğü esas alınarak hesaplanıyor. Köy yerlerinde bulunan konutlarla, şehirlerde ve turistik bölgelerde bulunan konutlar ve arsalar için neredeyse aynı emlak vergisi alınıyor. Oysa bu hem adaletsiz bir uygulamadır hem de devletin gelir kaybına neden olmaktadır. Bu adaletsizliği gidermek için, emlakın konumu, sahip olduğu yapısal özellikleri, altyapı olanaklarından yararlanma, taşınmazın kullanım şekli ve bulunduğu yöresi itibariyle katagoriler oluşturarak farklı ve adaletli vergi uygulaması yapacağız. Halkın Partisi olarak tek konutu olup sosyal öte yandan sürekli ikamet ettiği evin haricinde başka bir taşınmaz malı olmayan ve geliri sosyal yardıma bağlı olan mal sahiplerinin emlak vergisinde %50’ye varan vergi indirimine gidilmesini sağlayacağız. Genel anlamda gelir vergisi politikamız, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 50/1995 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası revize edilerek günün koşullarına uyumlaştırmak suretiyle vergi adaletini sağlayacağız. Bu yaklaşımımızı belirtilen özellikler dikkate alınarak, emlak vergilerinde de hayata geçireceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi sadece büyüklüğü değil, bulunduğu yer ve diğer nitelikleri nedeniyle (havuzlu olup olmaması gibi) değeri yüksek olan konutlardan alınacak vergilerde yapacağımız ayarlama, dar gelirli vatandaşların emlak vergilerinin düşürülmesini, ucuzlatılmasını mümkün kılacaktır” dedi. Halkın Partisi Gaziköy’ü ziyaret ederek köylülerle biraya geldi ve sorunları dinleyerek soruları cevaplandırdı. Ziyarette HP Genel Başkanı Özersay’a, Lefkoşa İlçe Başkanı Serhan Aktunç, ilçe yönetimi üyeleri ve partinin farklı kademelerinde görevli çok sayıda yetkili de elik etti.

Vergi Açısından Kayıt Dışılığın Önüne Geçeceğiz

Devletin sınırlı kaynaklara sahip olduğunu, bu nedenle elindeki kaynakları da yitirme lüksü bulunmadığını anlatan HP Genel Başkanı Özersay “özellikle turistik bölgelerde, kuzey sahilinde çok sayıda yazlık ev ve villa, kayıt dışı şekilde yaz dönemlerinde kiralanmaktadır. Bu kiralamalardan devlet herhangi bir vergi maalesef toplamıyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok, olamaz. Sadece bir tatil döneminde en az 10 kez kiraya verilen ve gelir elde edilen yerler var. Bu çok ciddi bir vergi kaybıdır. Bu konularda toplaması gereken vergiyi toplamayan hükümetler soluğu kayıt altına olan dar gelirli vatandaşlarda ve esnafta alıyorlar. Bunu da özellikle re’sen vergi uygulamasıyla yapıyorlar. Halkın Partisi olarak konuda özel ve sürekli denetim ekipleri oluşturarak ve beyan dışı bırakılan gelirlere caydırıcı cezalar getirerek buna bir son vereceğiz. Artık devletin bu gelir kayıplarını ortadan kaldırmak lazım. Kayıt dışı ekonomi konusunda ülkemizle ilgili olarak hazırlanmış bilimsel raporlar maalesef bugüne değin dikkate alınmadı. Biz bu konuyu yakından takip ediyoruz ve kayıt dışılığa karşı mücadelede kararlıyız” dedi.

Ağıllar Bu Haliyle Hayvan Hastalıklarının Yayılmasını Artırıyor

Vatandaşlardan gelen bir soru üzerine hayvancılıkta yaşanan sorunlara da değinen Halkın Partisi yetkilileri köylerin dışına belirli alanlara toplanan ağıllar konusuna da değindi. HP adına söz alan veteriner hekim Güneş Sarıkamış yaptığı konuşmada organize hayvancılık bölgeleri oluşturularak köylerin dışına alınan ağılların yapılmasında belirli bir standat izlenmediği ve başta altyapı olmak üzere asgari şartların yerine getirilmesi açısından gereken yapılmadığı için organize hayvancılık bölgelerindeki ağılların pek çok bölgede hayvan hastalıklarının yayılmasına yardımcı olduğunu dikkat çekti. Sarıkamış tam 21 yıl önce 1996’da kurulan ilk UBP-DP hükümet programında yazılan ve yerine getirilmeyen hayvancılık politikası cümlelerinin Nisan 2016’da kurulan hükümet programına da yazıldığını ancak hala ortada somut birşey olmadığını anlattı. Sarıkamış planlamaya dayalı olarak, kesintiye uğramaksızın hayvan hastalıklarının eradikasyonu konusunda ciddi durulması halinde bu konuda sonuç alınabileceğini ve hayvancılığın ve hayvancının ayağa kaldırılabileceğini anlattı. HP olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları özetleyen Sarıkamış, hayvancılık konusunda ülke yönetiminin başka alanlarında olduğu gibi planlamanın ve ciddiyetin önemine dikkat çekti.