Özersay: Esnafın Sorunlarının Çözümü Mümkün

Özersay: Esnafın Sorunlarının Çözümü Mümkün

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir grup parti yetkilisiyle birlikte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ve Oda yönetimiyle bir araya geldi, sıkıntıları dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Bugün yaşanan sorunların çözümünün mümkün olduğuna dikkat çekilen görüşmede siyasi iradenin bu açıdan olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapıldı. Planlamaya, kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına ve adaletli bir vergi politikasına dayalı bir ekonomik vizyonun gerekliliğine iki tarafın da dikkat çektiği görüşmede ayrıca esnaf ve zanaatkarın geleceğini ilgilendiren konularda KTEZO’nun görüşlerinin dikkate alınması gereğine de dikkat çekildi. Ziyarette Özersay’a HP Genel Sekreteri Tolga Atakan ve MYO üyeleri Kemal Bağzıbağlı, Jale Refik Rogers ve Gizem Çeliker Akandere de eşlik etti. KTEZO’dan görüşmeye Başkan Kanber, Genel Koordinatör Hürrem Tulga, Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda yöneticileri katıldı.

Kanber: KTEZO Yok Sayılırsa Sorunların Çözümü Zorlaşır
Görüşmede Özersay’ın esnaf ve zanaatkarın sorunlarına duyarlılığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren KTEZO Başkanı Kanber, toplumun ve kopmaz parçası olan esnaf ve zanaatkarların içinde bulunduğu ekonomik istikrarsızlık ortamında yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların çözümü yönünde verdikleri mücadeleyi anlattı. Kanber, tüm bunlar yaşanırken birileri tarafından Oda’nın üzerinde kurmaya çalıştıkları sözde esnaf federasyonuna değinerek, böyle bir şeyin anılmasının dahi onur kırıcı olduğunu vurguladı. Kanber, görüşmede Oda’nın faaliyetlerini de özetleyerek, ülkede işsizlik ile mücadele amacıyla nitelikli elemanların istihdam edilmesi için Odanın çıraklık ve yetişkin eğitimi konusunda ülkede yeni bir model geliştirmek üzere çalıştığını, Eğitim ve Çalışma Bakanlığı ile işbirliğinde ülkedeki birçok mesleğin standartlarını belirledikleri, markalaşma ve ülkeye katma değer artışını sağlamak amacıyla küçük üreticileri bir araya getirerek kooperatifleşme çatısı altında üretilen ürünlerin kalite ve standartlar çerçevesinde gerek iç ve gerekse de dış pazarlara satışı üzerine uzun süreden beridir çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kanber: Esnaf haksız rekabet ile yüz yüze kalıyor

Kanber, sağlık, eğitim ve toplu taşımacılık alanlarında tam bir kaos yaşandığını, bu alanlarda hizmet alınamadığından dolayı tüm dar gelirliler ve esnaf ile zanaatkarlar için hane halkı bütçesine kara delik olarak geri döndüğünü, bunun da günlük hayatı çekilemez bir duruma soktuğunu belirtti. Kanber, sürdürülebilir bir yaşam ve ekonomi için bu temel alanlarda hükümetin ivedi olarak adım atması gerektiğini söyledi.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, bugüne kadar uygulanan politikalardan dolayı gelinen noktada orta büyüklükteki işletmelerin dahi zor duruma girdiğini, ülkedeki toplam işletmelerin yüzde doksan beşini oluşturan esnaf ve zanaatkarın geldiği noktada ne sosyal güvenlik yatırımlarını, ne de vergilerini ödeyemez noktaya geldiğini kaydederek, artan bir şekilde iflas ve borçlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Bu çerçevede, ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi, vergi düzenlemesi ve iş ortamının ele alınması, şehir master planlarının derhal hayata geçmesi, yerli ürün kullanımına ilişkin teşvik politikalarının gözden geçirilmesinin şart olduğunu, ayrıca işyeri ve meslek standartlarının hayata geçmesi gerektiğini de önemle ifade etti.

Özersay: Kayıt Dışılık Sosyal Adaleti Zedeliyor

Esnaf ve zanaatkarın ekonomik faaliyetlerinin ülke ekonomisinin nabzının nasıl attığını gösterdiğini vurgulayan HP Başkanı Özersay “bizler ülkede önemli bir istihdam potansiyeli taşıyan esnaf ve zanaatkarların verdiği verginin karşılığını eğitimde, sağlıkta ve ulaştırma alanında alamıyor olmasının, vicdanlarda adalet duygusunun zedelenmesine neden olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde vergi uygulamasında basitleştirmeye giderek, re’sen vergideki keyfi uygulamaya son vererek ve vergi dilimlerini yeniden düzenleyerek ekonomide canlanmaya neden olacak adımlar atacağız. Bir süre önce Türkiye’de de uygulamaya konulan esnaf ve zanaatkarın yapacağı yerli istihdamda bir süre Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı gibi giderlerin devlet tarafından karşılanması benzeri projeleri hayata geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkede kayıtlı olarak ekonomik faaliyet yürüten esnaf, kayıt dışı şekilde belirli bir standarda tabi olmadan, çalışanının sosyal güvenliğini ve kurumlar vergisini ödemeden faaliyet yürütenleri bir nevi finanse eder konuma sokulmaktadır. Biz göreve geldiğimiz zaman, haksız rekabete neden olan bu kayıt dışılığın önüne geçilmesi için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacağız. Ekonomik vizyonu olmayan, popülist politikalarla sürekli yaranmaya çalışan bir siyaset anlayışının bizi nereye getirdiği ortadadır” dedi.

Hükümet Birilerine Yaranmaya Çalışıyor

Hükümetin esnaf ve zanaatkar ile ilgili mesleki düzenlemelere dair yeni yasa taslağını bu alandaki en önemli örgütlenme olan KTEZO yetkililerine danışmadan yangından mal kaçırır gibi yapmaya kalkışmasının son derece rahatsız edici olduğunu da söyleyen Özersay “bu yaklaşım şeffaflığa ve demokratik katılımcılığa aykırı olduğu gibi, sağlıklı bir yapının ortaya çıkmasına da engel teşkil edecek niteliktedir. Hükümetin bunu kime yaranmak için, neden yaptığını biz de sorguluyoruz” ifadelerini kullandı. “Eski siyasetin derneklerden birliklere ve profesyonel meslek örgütlerine varıncaya değin pek çok alana müdahale ederek bu yapıları bölmeye, etkisiz hale getirmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Buna dayalı bir menfaat siyaseti ile oy avcılığı yapmaya çalışan bir siyaset anlayışı bu. Artık toplumsal yararı esas alan bir yaklaşım gerekli” ifadelerini kullanan Özersay, verilere dayalı bir planlamanın ülke ekonomisi ve özellikle esnaf ve zanaatkarın ayakta durabilmesi açısından tek çıkış yolu olduğuna dikkat çekti. Görüşmede ayrıca, Halkın Partisi’nin kooperatifleşme, kümelenme ve şirketleşme yollarıyla yerli küçük üreticilerin nasıl ayakta kalabileceklerine, iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerine dair vizyonu da örnekleriyle ele alındı.