Özersay: Halk Tek Başına İktidar İstiyor

Özersay: Halk Tek Başına İktidar İstiyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Halk tek başına iktidar istiyor. Arka arkaya gelen koalisyonlarla artan makam, mevki ve menfaat paylaşımlarından insanlar artık bıkmış durumdadır. Halkın Partisi her alanda konusuna hakim kadrosuyla, ekibiyle göreve hazırdır. Halkın bize güvenerek tek başımıza iktidara gelmemizi sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin Mehmetçik ziyareti sırasında gıda güvenliği, kamuda verimlilik, tarım sigortası, vergi, devlet hastaneleri, istihdam, sosyal konut ihtiyacı, yolsuzluğa ve partizanlığa karşı mücadele gibi ülke sorunlarını nasıl çözeceklerini anlattı. Tüm bu politikaların Halkın Partisi’ndeki ekip ve çalışma grupları tarafından geliştirildiğine dikkat çekerek “biz bir ekip olarak çalışıyoruz ve bu Halkın bize güvenerek tek başımıza iktidara gelmemizi sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Halka güveniyoruz, Halkın da bize güvendiğini Biliyoruz

“Ülkedeki menfaat düzenini yaratan siyasi partiler ile bu düzene ortak olan siyasi partileri deneyerek gördük. Tekrar denemenin bir manası yok. Denenmiş, bu düzene ayak uydurmuş siyasi partilerle bir yere varılamayacağı ortadadır” diyen Özersay “biz Halka güveniyoruz, Halkın da bize güvendiğini biliyoruz. Samimiyete dayalı bir siyasi vizyonla Halkın içinde yürüyoruz. Bu yol başarıyla sonuçlanacak, buna gerçekten inanıyoruz” dedi. Yıllardır siyasette yer alan ve defalarca denenmiş olan siyasi partilerin vatandaşı seçim kokusu aldıklarında hatırladıklarını, oysa Halkın Partisi’nin kurulduğu günden bu güne bir buçuk yıldır hiç durmadan köy köy, bölge bölge ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Özersay “Halkın Partisi gerçek anlamda Halkın içindedir ve nabzı tutabiliyor” dedi. Özersay’a Mehmetçik ziyareti sırasında Parti Genel Sekreteri Tolga Atakan ve İskele İlçe Başkanı Mesut Genç ile parti yöneticilerinden bir bölümüyle gönüllüler eşlik etti.

Sağlıkta Vatandaşların Sorunu Çözülmüş Değil

Sağlık Bakanlığı ile Tıp-İş arasında varılan uzlaşının yansıdığı protokolü incelediklerini ve konuyu takip ettiklerini söyleyen Özersay “varılan uzlaşı çok muğlaktır ve belirsizliklerle doludur. Sağlıkta vatandaşın sorunları da maalesef çözülmüş değildir ve bu uzlaşı ile de çözüleceğe benzememektedir. Böyle bir palyatif, sorunu çözmeyen tedbir uygulanabilir mi ya da bu ikinci iş yasağına uygun mu bu konuda ciddi soru işaretleri vardır. Biz bu uzlaşıya iyi yahut kötü demezden önce bu soruların yanıtını görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mehmetçik’teki bir vatandaştan gelen soru üzerine Halkın Partisi’nin sağlıktaki vizyonunun sosyal devlet ilkesine dayandığını, devlet hastanelerinde özellikle dar gelirli vatandaşların temel sağlık hizmetlerini kaliteli şekilde alabilecekleri bir yapı kuracaklarını vurgulayan Özersay “bunun için hastanelerin verimli bir yönetim yapılanmasına geçmeleri, otomasyon sisteminin devreye sokulması, doktorların performans değerlendirmesi temelinde çalışacakları ve hasta memnuniyetinin esas alınacağı bir yapının hemen hayata geçirilmesi gerekir” dedi. Sağlık sisteminin bu hükümeti oluşturan siyasi partilerin de el birliğiyle zaman içerisinde batırıldığını söyleyen Özersay “Halkın yıllardır beklentisi randevu sistemine geçilmesi ve sabahın köründe sıra kuyruğunda insanların o eziyeti çekmemesidir, ilaçlarına ilaç bulabilmesidir, doktorları öğleyin 12:00 ertesinde de içeride, hastanede bulmaktır. Asıl çözülmesi gereken sorunlar bunlardır. Bu nedenle bu son uzlaşının kendi içindeki çelişkiler ve soru işaretleri bir yana, vatandaşın sorunları bu uzlaşıyla çözülmüş olmuyor” dedi. Dünyada sağlığın genel bütçe içerisindeki ortalama oranının KKTC’deki %6’lık orandan daha yüksek olduğunu, vurgulayan Özersay “kuşkusuz önce milyonlarca liralık sevklerin ne oranda ve nasıl önüne geçilebileceğini ele almak gerekir ve biz bunu yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.