ÖZERSAY: “HER İŞLERİ GİBİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİ DE YARI BUÇUK”

ÖZERSAY: “HER İŞLERİ GİBİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİ DE YARI BUÇUK”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretin artırılmasını desteklediklerini, ancak açıkladıkları ekonomik pakette yer aldığı gibi işverenlere de prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi

“HER İŞLERİ GİBİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİ DE YARI BUÇUK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülke ekonomisinin parçalar halinde değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek asgari ücret artışını değerlendirdi. Hükümetin başka konularda olduğu gibi asgari ücretin belirlenmesinde de yarı buçuk iş yaptığını, bu artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteği vermediğine dikkat çekti. Asgari ücret artışını desteklediklerini öte yandan Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik pakette yer aldığı gibi iş verenlere de prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde işletmelere tam prim desteği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve peşin KDV uygulamasının gözden geçirilmesi gibi uygulamalarla destek vereceklerini vurguladı. Özersay, “bu tek yanlı uygulama yaklaşımı girdi maliyetlerindeki artışın piyasaya pahalılık olarak yansımasını ya da ciddi bir işsizliği de beraberinde getirebilir” uyarısında da bulundu.
Halkın Partisi lideri Özersay Piyasanın ucuzlatılması için ortaya koydukları fon ve KDV indirimi ile gümrük kuru sabitleme yaklaşımının da hükümet tarafından kopyalandığını ancak o konuda da Hükümetin “yarı buçuk iş” yaptığını vurguladı. Özersay, hükümetin seçime gidilen süreçte birçok konuda HP’nin söylediklerini kopyaladığına dikkat çekerek, “Hem kopyalıyor, hem geriden geliyorlar, hem de yarı buçuk yapıyorlar” dedi.
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu Seçime Doğru programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Göreve geldiklerinde temel gıda ürünlerinde, ilaçta, sağlık harcamalarında,  piyasayı ucuzlatacak ekonomi politikalarını anımsatan Özersay, gerek vergi gerekse fon oranlarında vergi indirimine gidilmesi hatta sıfırlanması, gümrüklerin hesaplanmasında da döviz sabitlemeye gidilmesi ve çıplak fiyat üzerinden vergi alınması, yer üreticiye de hammadde konusunda kolaylık sağlanması ve tüm bunların denetlenmesini sağlayacaklarını söylediklerini, hükümetin bir hafta on gün sonra bunu kopyalamaya çalıştığını ama bunu da yarı buçuk yaptığını anlattı.

“EKONOMİK KURTULUŞ PAKETİMİZ BİR BÜTÜNDÜR, PİYASAYI DENETİMLE UCUZLATACAĞIZ”
Hükümetin bazı ürünlerde KDV sıfırlaması konusunda, UBP’nin koalisyon ortağı DP’den habersiz basın açıklaması yaptığını da ifade eden Özersay, bir miktar vergi indirimine gidildiğini, temel gıda ürünlerinde yapmaktansa sirke ve bisküvi gibi ürünlerde bu uygulamanın yapılmasını eleştirdi. Özersay, yapılan yanlış ve eksik uygulamaların piyasanın dengelerini bozabileceğini dile getirdi.
Özersay, HP’nin kararlı bir duruş sergilediğini, tüm bu söyledikleri bütünsel olarak ele alınırsa piyasada kısa sürede ucuzlatmanın mümkün olduğunu ifade etti.
Ekonomiyle ilgili 6 maddelik kurtuluş maddesi açıkladıklarını bunun da bir ayağının vergi indirimi olduğunu anlatan Özersay, hükümetin bunu yarı buçuk yapmaya çalıştığını, atılan adımların seçim yatırımı olarak yapıldığını, başarısız olunduğunu anlattı.

“PAHALILIK VE FAKİRLEŞME KARŞISINDA HALKI KORUYABİLİRİZ”
Ekonomik olarak atılacak adımlar konusunda birinci sırada halkı pahalılıktan ve fakirleşmeden korumanın geldiğini ifade eden Özersay, temel gıda, temizlik, ilaç gibi ürünlerin fiyatlarına yansıyacak şekilde adım atacaklarına ve bunu denetim yoluyla fiyatlarda indirime dönüştüreceklerini belirtti. Akaryakıt konusunda da Fiyat İstikrar Fonu aracılığıyla fiyat istikrarı ağlayacaklarını, daha önce hükümette oldukları dönemde defalarca bunu yaptıklarını ve Fiyat İstikrar Fonunda biriken kaynağı kullanarak akaryakıt fiyatlarına zam yapmamayı başardıklarını hatırlattı.
Özersay, ikinci olarak da insanların gelir düzeyini artırmanın, maaşları artırmanın önemine işaret ederek, hayat pahalılığının daha sık maaşlara yansıması konusunda da önerilerine değindi. Maaşların artık altı ayda bir değil, altı haftada hatta altı saatte bir eridiğini bu nedenle de çok daha kısa sürelerde yani ya her ay ya da her iki ayda bir hayat pahalılığını dikkate alarak maaşları güncellemenin şart olduğunu vurguladı. Gerçekçi ve ayakları yere basan ekonomi politikalarıyla ülkedeki bu kötü gidişe dur diyebileceklerini vurgulayan Özersay, “Halkın Partisi çalışacak, Halk kazanacak” dedi.