Özersay: Özel Sektör Çalışanlarının Haklarını Güvence Altına Alacağız

Özersay: Özel Sektör Çalışanlarının Haklarını Güvence Altına Alacağız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay özel sektör çalışanlarının bir bölümünün haklarının göz ardı edildiğini ve zaten geçim sıkıntısı çeken bu kesimin çalışma şartları itibariyle adeta ezildiklerini söyleyerek “bu durumu değiştireceğiz, çalışma yaşamının kurallarını uygulayacağız, bu sıkıntı ancak ihlallere karşı sıfır tolerans ile aşılır” dedi. Devletin hizmet satın aldığı bazı firmalarda dahi yasalara aykırı olarak asgari ücretin de altında maaşla insanların çalıştırılmakta olduklarına dikkat çeken Özersay “bu kabul edilebilir bir durum değildir ve aslında yürürlükte bulunan çalışma yaşamı kurallarının onlarca ihlalinden sadece birisidir. Halkın Partisi olarak biz çalışma yaşamının kurallarının uygulanmasında ihlallere karşı sıfır tolerans ilkesini hayata geçireceğiz. Günde sekiz saatten fazla çalıştırılıp da bu ek mesaileri ödenmeyen, düzensiz bir mesai sistemiyle sabahlara kadar çalıştırılıp da normal mesai yapıyormuş gibi ödenen, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmayan yüzlerce insan var. Buna hükümetlerin göz yumduğu kaçak işçi çalıştırılmasını da eklediğinizde geçimini zar zor sağlayan bu insanların bu kötü yönetim nedeniyle ne durumda olduğunu görürsünüz. Bu yapı sürdürülebilir değildir. Vicdan sahibi hiçbir yönetici buna izin vermez. Bunları yaparken kuşkusuz özel sektörün canlandırılması ve iş yapabilirliğin sağlanması için de eş zamanlı adımları devreye koyacağız” ifadelerini kullandı. Halkın Partisi Esentepe ve Serhatköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında Parti Başkanı Özersay’a, Genel Sekreter Tolga Atakan, İlçe Başkanları Ramadan Durmazer ve Yusuf Avcıoğlu yanında partinin bazı yöneticileri, üyeleri ve destekçileri de eşlik etti.

Kamudaki İstihdam Baskısı Göç Yasası Gibi Yaklaşımlarla Önlenemez

Serhatköy’de vatandaşlardan sosyal adaletin uğradığı zararın nasıl düzeltileceği yönünde gelen sorular üzerine Özersay “yıllardır partizanlık ve popülizm yaparak kamuda insanları ihtiyaç olup olmadığına, hak edip etmediğine bakmaksızın istihdam etme yoluna gittiler. Burada asıl dertleri yeniden seçilmek için seçmenin desteğini almak, menfaat karşılığında oy almaktı. Bir yandan bu yanlış uygulama diğer yandan da kamu ile özelde çalışanlar arasındaki farkın açılması kamuda işe girme talebini daha da bir artırdı. Üstelik kamuda disiplin

erozyona uğradıkça, mesai saatleri verimli olmaktan çıktıkça, mesai saatlerine uymayanlara ve ikinci iş yapanlarla ilgili kurallar uygulanmadığı kamuya istihdam edilme talebi daha da büyüdü. Göç yasası olarak bilinen düzenleme kamudaki istihdam baskısını azaltmak için yapıldı ama doğru bir yaklaşıma dayanmıyordu. Kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi bu yasa ile daha bir yıprandı ve adaletsizlik duygusunu besledi. Zaten verimli çalışmayan kamu, kırılan motivasyonla daha bir verimsiz hale geldi. Oysa insanları özel sektörde çalışmaya yönlendirmek için yapılması gereken şey kamuda maaşları aşağıya çekmek ve eşit işe eşit ücret ilkesini bozmak değildi. Geçen süre zarfında göç yasası uygulamasının aslında istenilen etkiyi yapmadığını da yaşayarak gördük. Özetle kamudaki istihdam baskısının göç yasası gibi yöntemlerle önlenemeyeceğini sanırım yaşayarak herkes gördü. Halkın Partisi olarak özel sektörde istihdamı daha cazip hale getirmek için işverenlere de çeşitli teşvikler sunacağız. Böylelikle işsizliğin azaltılması için tedbir alacağız. Sosyal devletin gereği olarak çalışma yaşamı kurallarını eksiksiz uygulamanın, özel sektör çalışanlarının bu kurallardan yararlanmalarını sağlamanın yanı sıra, vergi uygulamalarını gözden geçirerek hayat pahalılığını azaltıp dar gelirli insanlarımızın alım gücünü artıracağız” dedi.

Özel Sektördeki Çalışma Kurallarını Uygulayacağız, Kamuda Disipline Önem Vereceğiz

Özersay ayrıca kamudaki istihdam baskısının azaltılması için özel sektörde sürekli ihlal edilen kuralların uygulanmasını sağlayacaklarını ve kamuda da mesai saatlerinin verimlilik esas alınarak düzenlenmesi ve bu saatlere uyulması konusunda kararlı bir siyasi irade göstereceklerini vurguladı. Halkın Partisi lideri, ülkemizde özel sektörün yaşadığı en önemli sorunlardan birinin asgari ücretin el yordamı ile, pazarlık usulü belirlenmesi olduğunu ifade ederek partisinin göreve gelmesiyle birlikte asgari ücreti rasyonel kriterlere ve ülke gerçeklerine göre sektörel farklılıkları da dikkate alarak düzenleyecek bir sisteme geçileceğini ifade etti. “Kuşkusuz o mesai saatleri içerisinde devlet dairesinde çalışan kamu görevlilerinin de görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlayacak bir performans değerlendirmesini uygulayacağız. Bugüne değin kimseye herhangi bir makam, mevki yahut özel muamele vaadinde bulunmadık. Bu nedenle yürürlükteki kuralları adil şekilde, kimseyi partisine, kökenine, gelir düzeyine yahut cinsiyetine veya cinsel yönelimine göre herhangi bir ayrım yapmaksızın, eşit şekilde uygulayacağız” diyen Özersay devleti özel sektör çalışanlarının haklarının güvencesi haline dönüştüreceklerine vurgu yaptı.