Özersay: “Pile’nin Sesini Duymak Lazım”

Özersay: “Pile’nin Sesini Duymak Lazım”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugüne değin göreve gelen hükümetlerin Pile’de yaşayan vatandaşlara bu ülkenin vatandaşı olduklarını hissettirecek bir hizmet sunmadıkları gibi attıkları her adımla insanların hayatlarını daha da zorlaştırdıklarını söyledi. Özersay gençlerin evlerini yapacakları arazilere sahip olmamalarının, sınırdan geçişte özellikle inşaat malzemesi ve benzeri eşyaların köye getirilmesinde yaşanan sıkıntıların ve köye giriş-çıkış açısından yaşanan zorlukların pek çok Pileliyi yıldırdığını ve göçe zorladığını vurgulayarak “iyi bir planlama yapmaz, bu insanlara sahip çıkmazsak kağıt üzerinde değilse bile fiiliyatta Pile’yi kaybederiz” dedi. Halkın Partisi yetkilileri Pile ve Beyarmudu’nu ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi, soruları yanıtlayarak ülke sorunlarının çözümlerine yönelik politikalarını anlattı. Ziyaretlerde HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Mağusa İlçe Başkanı Özgür Vehit ve partinin farklı kademelerinde görev alan yetkililer ile gönüllüler Kudret Özersay’a eşlik ettiler.

“Kamuda Disiplini Sağlayıp Keyfi Uygulamalara Son Vereceğiz”

Beyarmudu’nda da vatandaşlarla bir araya gelen Halkın Partisi yetkilileri bir yandan hayvancılık ve tarımsal üretim konusunda, diğer yandansa sınır kapılarından geçişlere ilişkin olarak yaşanan sıkıntıları dinlediler. Burada yaptığı konuşmada HP Genel Başkanı Özersay “Beyarmudu’nun farklı geçiş noktalarında; zaman zaman gerek polis-muhaceret, gerekse gümrük açısından keyfi uygulamalar yapıldığını biliyoruz. Sadece burada değil, temelde devletin farklı kademelerinde de keyfi uygulamalar yapıldığını görüyor ve işitiyoruz. Tüm bunlar kamuda zamanla yerleşen disiplinsizlikten ve farklı nedenlere dayanan keyfilikten kaynaklanmaktadır. Bu statüko, kimi zaman particilik, kimi zamansa menfaat ilişkilerinden dolayı kamunun birçok alanına maalesef yerleşmiştir. Kimseye vefa borcumuz olmadığı için, kimseyle bir menfaat ilişkisi kurmadığımız için, yani özetle irademizi ipotek altına koymadığımız için, biz Halkın partisi olarak bu disiplini sağlayacağız ve kamuyu ayağa kaldıracağız” dedi. Özersay ayrıca “eğer zaman zaman iddia edildiği gibi bu işin ucu polis ya da gümrük birimlerimizdeki bazı isimlere varıyorsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“Sınavsız, Sorgusuz, Kritersiz Kadrolama Adaletsizliği Kalıcılaştırır”

Vatandaşlardan gelen bir soru üzerine Özersay “Halkın Partisi’nin mesai saatleri konusunda sorunun yarım saat öncesi veya yarım saat sonrası olmadığını, Halkın Partisi için esas önemli olan hususun belirlenecek mesai saatlerine tam olarak uyulmasının sağlanması ve o mesai saatleri içerisinde dairelerde vatandaşlarımız için gerçekten verimli bir hizmet üretilmesidir” şeklinde konuştu. “Eğer belirlenen saatler içerisinde vatandaş görevi başında birisini bulamıyorsa veya içeride bulacağı kişiler vatandaşa hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmuyorsa, mesainin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinin hiçbir önemi kalmaz” diyen Özersay, “buna son verme cesaretini gösterecek olan tek siyasi parti Halkın Partisi’dir” dedi. Kamudaki çok sayıda geçicinin torba yasa ile topluca kadrolanmasına dair bir başka soruya verdiği yanıtta ise Özersay “Sınavsız, sorgusuz, kritersiz kadrolama bugüne değin yapılan yanlışların, yaratılan adaletsizliğin kalıcılaşmasına neden olur. Oysa kamuya girmeyi çok daha fazla hak eden onlarca insana bu hakkı vermeksizin, bu fırsatı sağlamaksızın ve hiçbir kritere, performansa, sınava bakmaksızın geçicilerin topluca kadrolanmasını doğru bulmuyoruz. Kamunun yararını düşünen hiç kimse bu türden bir uygulamaya tamam diyemez. Evet, geçici statüsü, özellikle yıllardır askıda tutularak gelecek belirsizliğiyle perişan edilen insanları hali çok rahatsız edicidir ve bu statüye son verilmesi gerekir. Ama bunu yaparken özellikle geçmişte herhangi bir sınav ya da kritere bakmaksızın işe alınmış olanların bu kez otomatik olarak kadrolanmaları kamuyu daha da bir çökertecektir. Böyle bir yaklaşımın adı kamu reformu değil, olsa olsa seçim yatırımı olur” dedi.