ÖZERSAY: “SALGININ İLK AYLARINDA KRİZİ İYİ YÖNETEBİLDİK”… “KRİZ YÖNETİMİNDE BAŞARIMIZ VE TECRÜBEMİZ ORTADADIR”

ÖZERSAY: “SALGININ İLK AYLARINDA KRİZİ İYİ YÖNETEBİLDİK”… “KRİZ YÖNETİMİNDE BAŞARIMIZ VE TECRÜBEMİZ ORTADADIR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, özellikle pandemi döneminde sağlık alanındaki mevzuatın öneminin bir o kadar daha ortaya çıktığına dikkat çekti:

“SALGININ İLK AYLARINDA KRİZİ İYİ YÖNETEBİLDİK”

“KRİZ YÖNETİMİNDE BAŞARIMIZ VE TECRÜBEMİZ ORTADADIR”

Halkın Partisi  Genel Başkanı Kudret Özersay, pandemi ortaya çıktığında sağlık krizini ilk aylarda çok iyi yönettiklerini dünyada binlerce insan hayatını kaybederken KKTC’de zamanında alınan kararlar sonucunda ülkede yaşayan insanların can güvenliğinin sağlandığını vurgulayarak, “Halkın Partisi olarak kriz yönetimindeki başarımız ortadadır. Sağlık krizini o dönemde yönetebildiğimiz gibi ekonomideki krizi de yönetebiliriz, kendimize güveniyoruz. Toplum olarak başarabiliriz yeter ki kendimize güvenelim” dedi.
Pandemi dönemiyle, sağlık alanındaki mevzuatı güncellemenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına da dikkat çeken Özersay, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın yapılmasında bu partinin ciddi katkısı vardır şimdi ise değişen koşullar ve yaşananlar dikkate alınarak aynı yasayı güncelleyecek, günümüze ve ihtiyaçlara uyarlayacak olan da yine Halkın Partisidir” ifadelerini kullandı.
Özersay “Önümüzdeki dönemde biz Halkın Partisi olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarılar çerçevesinde bu ve buna benzer başka salgınlarla karşı karşıya kalabileceğimiz için bu mevzuatı güncellememiz gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret etti.

“TÜM SAĞLIK PERSONELİNE MİNNETTARIZ”
Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, pandemi döneminde tüm sağlık personelinin ortaya koyduğu emek, çaba ve sorumluluk duygusuyla haklarının ödenemeyeceğini belirtti.
Kudret Özersay “Halkın Partisi olarak ziyaretlerimiz çerçevesinde özellikle son dönemde sağlıkla ilgili olarak artan dünya genelindeki sıkıntıları pandemi de dikkate alındığında sizinle başlamak istedik. Öncelikle bütün samimiyetimizle gerek bütün sağlık çalışanlarına gerekse doktorlarımıza, tabiplerimize bu süre içerisinde ortaya koydukları emek çaba, sorumluluk duygusuyla hareket ettikleri için teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten hakları ödenemez” dedi.

“KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ PANDEMİYLE BİR O KADAR DAHA ARTTI”
Sağlığa yıllardır önem verilmediğini ve sağlık sisteminin iyileştirilmesinin öneminin ne kadar önemli olduğunun pandemiyle ortaya çıktığını söyleyen Özersay, “Halkın Partisi olarak gördüğümüz; sağlığa bu kadar yıldır gerekli önem verilmediği için özellikle kamu sağlığı altyapısıyla ilgili eksikliklerin bu dönemde çok daha fazla ortaya çıktığı, pandeminin turnusol kağıdı gibi bir yığın eksiklikle bizi karşı karşıya bıraktığını gördük. Bundan sonrası için kamu sağlık hizmetlerinin artırılması, personel olarak, teçhizat olarak eksikliklerin yöneticiler tarafından anlaşılmasının ders nitelikli olduğunu görüyoruz” dedi.
Özersay, Halkın Partisi vekilleri ve tabiplerin de katkılarıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın çıkarıldığını; şu anda içinde bulunulan salgınla karşı karşıya kalındığında nasıl mücadele edilebileceğinin bir çerçevesinin olduğu bu yasada siyasete alet olmayacak bir Sağlık Üst Kurulu yapısı oluşturulduğunu anımsatarak şöyle devam etti:
“Bu bile sağlık alanındaki mevzuatın aslında ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Önümüzdeki dönemde biz Halkın Partisi olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarılar çerçevesinde bu ve buna benzer başka salgınlarla karşı karşıya kalabileceğimiz için bu mevzuatı güncellememiz gerektiğini düşünüyoruz.  Başka bazı açılardan da özellikle bu konuların çalışıldığı komitede başkanlık yapmış olan Vekilimiz Jale Refik Rogers’ın ortaya koyduğu bir çaba var, biz de parti olarak bunu önemli ölçüde destekledik. Sağlık çalışma grubumuzun ortaya koymuş olduğu fikirler çerçevesinde katkı koymaya çalıştık. Bütün bunlara rağmen son günlerde sağlık çalışanlarına dönük olarak kabul edilemez bir şiddet ve olumsuz yaklaşımlar da gördük. Buna ilişkin belki caydırıcı bir takım düzenlemelerin yapılmasında önümüzdeki dönemde bir katkımız olacaktır.”

 “YENİ BİR HASATANE YAPILMASI KADAR, BU HASTANENİN DOĞRU İŞLETİLMESİ DE BİZCE ÇOK ÖNEMLİDİR”
Pandemi hastanesi ve yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Özersay, “Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bugüne kadar içerik hiç somutlaştırılmadı. Konsept olarak önümüze atılıp; hastane yönetiminin nasıl olacağı, hizmetin ne şekilde verileceğine ilişkin bir tartışma hiç yapılmadı. Protokollerin içerisinde de yüzeysel yer alıyor. Geçenlerde arazi tahsisi ile ilgili bir karar üretildi. Yeni hastanenin yapılması bina ve kapasite anlamında tabii ki önemli. Bu bağlamda Türkiye’nin katkı koymasını biz de önemsiyoruz ve müteşekkiriz. Öte yandan yeni hastanenin ne şekilde hizmet vereceği bize göre de yaşamsaldır. Bir ticari mantığa dayalı sağlık yaşamı bizce de doğru değil. O protokolde hastaneye yapılan bir atıf var; ama personel meselesi, nasıl hizmet vereceği, parayla mı hizmet vereceği açıklanmamıştır. Hükümete geldiğimizde bunları netleştirecek girişimleri derhal yapacağız” dedi.

“TOPLUMA IŞIK TUTACAK VERİLER GELMİYOR”
Aşılama konusunda, Tabipler Birliği’ne,  yasal bir sorumluluğu olmadığı halde Sağlık Bakanlığı’ndan daha çok sorumluluk aldığından dolayı teşekkür eden Özersay, “Siyasi yetkiyi elinde bulunduran sağlık yapısı bağlamında topluma çok da fazla ışık tutacak veriler gelmiyor. Yoğun bakımdakilerin aşılılık oranı aylar sonra paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde tabii ki bir seçim yapılacak tabii ki bir hükümet kurulacak. Bizler inanıyoruz ki bu seçim ertesinde de birlikte çalışma imkanlarımız olacak, bu pandemi ve benzeri konular hayatımızı domine etmeye devam edecek. O yüzden bu konuların en önemli paydaşı olan Tabipler Birliği ile ortak akıl olarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.