ÖZERSAY: “SEÇİM ERTESİ UZUN ÖMÜRLÜ BİR HÜKÜMET HEM GEREKLİ, HEM DE MÜMKÜNDÜR”

ÖZERSAY: “SEÇİM ERTESİ UZUN ÖMÜRLÜ BİR HÜKÜMET HEM GEREKLİ, HEM DE MÜMKÜNDÜR”

ÖZERSAY: “SEÇİM ERTESİ UZUN ÖMÜRLÜ BİR HÜKÜMET HEM GEREKLİ, HEM DE MÜMKÜNDÜR”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimlerden sonra uzun ömürlü, Meclisi toplayabilen, Meclis komitelerini çalıştırabilen, yasaları geçirebilen, bir icraat hükümetinin hem gerekli hem de mümkün olduğunu söyledi. Özersay 23 Ocak seçimlerinden sonra uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümetin oluşumunda Halkın Partisinin anahtar bir rol oynayacağına dikkat çekti. Özersay istikrarlı ve ömrü uzun bir hükümetin olabilmesi için her iki koalisyon ortağının da grubu bulunan yani Meclis’te en az beş milletvekili olan partilerden oluşması gerektiğine dikkat çekerek “aksi halde koalisyon ortaklarından birisinin beşten az milletvekili olursa hükümet meclisi toplayamaz ve çalıştıramaz. Son bir yıldır yamalı bohça azınlık hükümetleriyle tam da bu sebeple ülkeye ve devlete zarar verildiği ortadadır, 26-27 ile hükümet, hükümet değil bir tür eziyettir” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nin gerek hükümette olduğu dönemde gerekse muhalefette iken kendi alanında uzman, kamu tüzel kişiliği bulunan birliklerle diyalog ve istişare içerisinde olduklarını söyledi, bu diyaloğun ve iş birliğinin bundan sonra da devam etmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) yaptığı ziyarette konuşan Kudret Özersay, bunun için belli bazı bedeller ödemek zorunda kalsalar da Halkın Partisi’nin her zaman ülkede planlı gelişme ve planlı kalkınmaya önem veren bir duruşu olduğunu söyledi.

“KÖTÜ YÖNETİMLE İTİBAR KAYBINA UĞRAYAN KURUMLARI İLE BİRLİKTE DEVLETTİR”

Geçen süre zarfında özellikle ülkedeki birtakım kurumların baypas edildiği örnekler yaşandığını söyleyen Kudret Özersay, “Bunlar bizim için doğru yaklaşımlar değildi. Bunların bir kısmı belki de pandemi ve benzeri gerekçelere dayandırıldı ve bir kısmında bir miktar haklılık payı olduğunu söyleyenler de oldu. Nihayetinde erozyona uğrayan, itibar kaybına uğrayan kurumları ile birlikte devletin kendisidir” dedi.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, devletin kurumlarının içinin boşaltılması değil, güçlendirilmesi, baypas edilmesi değil daha fazla dikkate alınması ama bir taraftan da devlet kurumlarının hızlı çalışması, iyi hizmet vermesi ve teknik açıdan da desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Özersay, “Bize göre marifet bu ikisini paralel bir biçimde götürebilmektir. Yoksa kolaycılığı seçip, “burada bir gecikme, aksama var. Devre dışı bırakalım” dersek, ondan sonrada bu plansızlık, bu acelecilik başka bazı bedellerin ödenmesine neden oluyor. Bunu değişik örneklerde gördük” dedi.

“SON BİR YILDIR YAŞADIĞIMIZ RAHATSIZ EDİCİ HÜKÜMET TECRÜBELERİ HEPİMİZE BİR ŞEYLER ÖĞRETTİ”

Hükümetlerin uzun ömürlü olması gerektiği noktasında da KTMMOB ile hemfikir olduklarını kaydeden Özersay, geçen süre zarfında yaşanan hükümet tecrübelerinden en fazla ders çıkardıkları noktanın da bu olduğunu ifade etti.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “hükümetlerin uzun ömürlü olması, bazı konularda daha soğuk kanlı davranılarak ısrarcı olunması, süreçleri zorlamak ve o uzun ömürlü hükümetler içerisinde, siyasi istikrar içerisinde ekonomi ve sağlıkla ilgili tedbirlerin çok daha fazla ve kapsamlı olarak yürürlüğe koymak mümkün olabiliyor” diye konuştu.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, salgınla ilgili belirsizliklerin tekrar nüksettiği ve ekonomi ile ilgili ciddi radikal tedbir alınması gerektiği bir dönemde; ‘hükümet kuruldu. Düştü mü düşüyor muydu, bakan değişti miydi değişiyor muydu?’ gibi bir durumun çok tehlikeli olacağını kaydetti.
Özersay, “kurulacak olan bir hükümette koalisyon ortaklarının her iki tarafının da hele ki ikili koalisyon hükümeti olacaksa grubu bulunan siyasi partilerden oluşması çok kritik olacak aslında çünkü son bir yıldır yaşadığımız rahatsız edici hükümet tecrübeleri herhâlde hepimize bir şeyler öğretmiştir” diye konuştu.