Özersay: “Sorunların Çözümü İçin Göreve Hazırız”

Özersay: “Sorunların Çözümü İçin Göreve Hazırız”

Halkın Partisi (HP) köy ve bölge ziyaretlerine devam ediyor. Parti Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki Parti görevlileri ve gönüllüler Aygün köyünü ve Lefkoşa Marmara bölgesini ziyaret etti ve HP’nin ülke sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı. Özersay ziyaretlerde yaptığı açılış konuşmalarında şunları ifade etti: “Halkın Partisi olarak ülke sorunlarını çözmek için iki ana hedef ile yola çıktık. Birinci hedef, ülkedeki sorunların temelinde yatan partizanlığı ortadan kaldıracak, kamuda verimliliği artırarak tüm halka kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak, ekonomide yatırım iklimini iyileştirecek, hukukun üstünlüğüne dayalı, gerçek anlamda şeffaf ve hesap verebilir olan iyi yönetimi yaratmaktır. İkincisi ise, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sosyal adaletin sağlanmasıdır. Bu çerçevede hareket ederek eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, vergi adaleti ve sosyal hizmetlere dair uzun zamandır süregelen sorunları çözeceğiz ve bugünden tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Halkımız, yıllardır gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından defalarca kandırılmıştır. Biz halkımıza yapamayacağımız vaatlerde bulunmuyoruz. Alanlarında uzman kişilerden oluşan ekiplerimiz ve ülkenin her yanındaki gönüllülerimiz ile hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyor, sorunların halli için hazırlıklarımızı yapıyor ve kapsamlı çözüm önerilerimizi bugünden kamuoyu ile paylaşıyoruz. Halkımızı isyan noktasına getirmiş olan ve ümitsizliğe iten ama aslında dürüst ve ne yaptığını bilen bir yönetim ile halledilmesi mümkün olan sorunların çözümü için göreve hazırız.” Ziyaretlerde Parti Başkanı Özersay’a HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, İskele İlçe Başkanı Mesut Genç ve Lefkoşa İlçe Başkanı Eylem Deliceırmak eşlik etti. Ayrıca Merkez Yürütme Organı (MYO) üyesi ekonomist Kemal Bağzıbağlı ve Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Cemre Günsel Esengin de ziyaretlerde yer aldı ve vatandaşların ekonomi ve hukuk konusundaki sorularını yanıtlayarak tartışmalara katkıda bulundu.

Bağzıbağlı: “Halkımıza Kapsamlı Bir Ekonomik Vizyon Sunuyoruz”

HP’nin ekonomiye dair politikaları hakkındaki bir soruya cevap veren MYO üyesi ekonomist Kemal Bağzıbağlı şöyle konuştu: “Ekonomiye verdiğimiz önem, yetmiş sayfalık parti programımızın önemli bir kısmını ekonomiye ayırmış olmamızdan bellidir. Ekonomimizin öncü sektörleri olan yüksek öğrenim ve turizme ek olarak bilişim sektörünü oluşturmak ve geliştirmek vizyonumuz dahilindedir. Bu sektörleri destekleyen imalat sanayi ve tarım sektörlerinde de program ve projelerimizi hazırlıyoruz. Ekonomik kalkınmayı bir plana dayandırma Anayasal zorunluluktur. Buna rağmen ülkemizde yıllardır kapsamlı bir ekonomik planlama yapılmamıştır. Yirmiden fazla çalışma grubumuz ile biz şimdi bu planlamayı yapıyoruz ve göreve geldiğimizde, halkımıza şimdiden sunduğumuz kapsamlı ekonomik vizyonu uygulamaya koyacağız.”

Bağzıbağlı şöyle devam etti: “Yıllardır kamu kaynakları israf edilmekte ve büyük ve sürdürülmesi imkânsız bütçe açıkları verilmektedir. Bu yetmezmiş gibi, Türkiye’den sağlanan hibe ve fon kaynakları bile proje üretilemediğinden dolayı ya da ihale şartnamesi hazırlanamadığı için kullanılamamakta, gelen kaynaklar geri gitmektedir. Sadece 2016’da bu şekilde kullanılamayıp da geri giden kaynak tutarı 675 milyon TL’dir. Göreve geldiğimiz zaman oluşturacağımız proje geliştirme birimi ile bu kaynakları kullanarak ekonomiye aktaracağız. Ayrıca vatandaşın ve özellikle iş insanlarının sürekli yakındığı bir sorun olan kamuda hantallığın giderilmesi için ivedilikle e-devlet uygulamasına geçeceğiz. Bugün dünyanın birçok yerinde, küçük ülkelerden milyonlarca insanın yaşadığı dev ülkelere kadar birçok yerde e-devlete geçilebilmiş, kamu hizmetlerinin çoğuna ilişkin işlemler elektronik ortamda internet üzerinden yapılabilir olmuştur. Yani bu teknoloji mevcut olduğu gibi erişilebilirdir de. Dolayısıyla, ülkenin küçük ölçeğini de avantaja dönüştürerek hızlıca e-devlete geçmek mümkündür. Bu konuda da hazırlıklarımızı yapmaktayız. E-devlete geçmek, yatırım iklimini iyileştirmek için de olmazsa olmazdır. İş yapabilirliği artırmak ekonomimize önemli bir canlanma sağlayacaktır. Ekonomi ile ilgili bir diğer öncelikli planımız, özel sektörün yaşadığı sorunları da göz önünde bulundurarak, vergi oranlarında aşağı yönlü bir düzenleme yapmaktır. Bu şekilde yatırımların artmasını ve istihdamın gelişmesini sağlayacağız. Ekonomik pastayı büyütmek için ihracat hacmimizi artırmak şarttır. Önceden bahsettiğim planlama yapılırken ülkemizin hangi alanlarda mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu, hangi ürünlerde dünya ile rekabet edebildiği dikkate alınacaktır. Ülkemiz tanınmamış olsa bile, sertifikalı ve kaliteli üretim yaparak dünya pazarlarına ulaşmamız mümkündür, bunu biliyoruz. Partimiz görevlileri arasında hali hazırda sertifikalı üretim yapıp dünya pazarlarına ürün satan arkadaşlarımız vardır. Aynı şekilde, bilişim ve teknoloji alanında üretim yaparak dünya pazarlarına ulaşmak, gençlerimizin yaratacağı yazılımların, üretecekleri bilgisayar programlarının yüksek meblağlarla dünyaya satılması mümkündür. Bu konuda da ülkenin önünü açmak için kapsamlı çalışmalar yapmaktayız ve göreve geldiğimiz zaman yepyeni bir ihracat vizyonu ve stratejisini uygulamaya koyacağız.”

Esengin: “Tebliğ ve İcrada Hızlı ve Etkili Bir Sistem Oluşturacağız”

Hukuk ve yargı konusunda HP’nin vizyonunun ne olduğu sorusuna ise PM üyesi Av. Cemre Günsel Esengin yanıt verdi. Esengin yaptığı açıklamada, “Yargının en önemli sorunlarından biri mahkeme kararlarının uygulanmamasıdır. Bu sorunun giderilmesi için tebliğ ve icra müesseselerinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Halkın Partisi olarak bugünden bu sorunları, altyapı, personel ve sisteme dair sıkıntıları gidermek için çalışmalar yapmaktayız. Göreve gelindiğimizde bu hazırlıkları tamamlayarak, kişilerin haklarını daha hızlı elde etmesinin önünü açacağız” dedi. Esengin devamla, yargıya ayrılan bütçenin yargının sorunlarını çözmek, daha hızlı, modern ve etkin bir yargılama sistemi kurmak için yeterli olmadığını, mahkemelerin mali açıdan daha doğru bütçelendirilmesi için de projeleri olduğunu ortaya koydu.