ROGERS: “SAĞLIKTA NİTELİKLİ HİZMET VERİLEBİLMESİ İÇİN YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLMELİDİR”

ROGERS: “SAĞLIKTA NİTELİKLİ HİZMET VERİLEBİLMESİ İÇİN YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLMELİDİR”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Ruh Sağlığı Yasası’nın meclisten geçmesi ve yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal boşluğun bir an önce giderilmesinin önemine dikkat çekti

“SAĞLIKTA NİTELİKLİ HİZMET VERİLEBİLMESİ İÇİN YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLMELİDİR”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, , Ruh Sağlığı Yasası’nın meclisten geçmesi ve yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal boşluğun bir an önce giderilmesinin önemine dikkat çekerek, sağlıktaki yasal boşluğun hastaların nitelikli sağlık hizmeti almasının önünde bir engel oluşturduğunu söyledi.
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Genç TV’de “Alzheimer Yolculuğu” programında Arda Çileker’in konuğu oldu. Ruh Sağlığı Yasası’nda gelinen son aşamayı ve bakım evleriyle ilgili mevzuattaki eksiklikleri konuştu.
Cumhuriyet Meclis’inde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde iki dönem başkanlık yapan Rogers, bu süreçte komite olarak meclise gelen sağlık yasalarına öncelik verdiklerini, ancak yasaların meclise hazır şekilde gelmemesinin yasaların hızla geçirilmesini engellediğini söyledi. Ülkemizde ruh sağlığı ile ilgili işleyişin “Akıl Hastaları Yasası” olarak 1932’lerden kalan güncelliğini yitirmiş fasıl yasası ile yönetildiğini işaret eden Rogers, bu yasanın şu anda günümüzün çağdaş normlarında ciddi eksiklikleri olan yasalardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti.
Rogers,  “Bütünlüklü sağlık sistemi, koruyucu sağlık hizmetleri ile desteklenen sağlık hizmetidir. Ülkemizde sağlık bu güne dek koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin göz ardı edildiği, sadece tedavi edici hizmetlere odaklanılan bir bakış açısı ile yönetildi. Sağlıkta, sosyal devlet olmanın gereği olan hizmetlerin verilebilmesi için yasal eksiklerin giderilmesi önemlidir” dedi.

“RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI’NIN MECLİSTEN GEÇMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

Ruh Sağlığı Yasa tasarısının meclise geldiğinde içinde ciddi eksiklikler gördüklerini de anlatan Rogers, önemli bir yasa olarak yasayı öncelikli olarak görüşmek ve meclisten geçirmek için komitenin ciddi emek sarfettiğini söyledi.
Rogers, zaman kazanmak için yasayı Sağlık Bakanlığa geri göndermek yerine komitede görüşürek eksiklerini tamamlamayı tercih ettiklerini anlattı. Ruh sağlığı alanında 28 sivil toplum örgütünün önerilerini de alarak de yasa üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek,  “Bir seneden fazla yasa üzerinde ciddi  mesai harcadık.  Ama maalesef yasayı geçirmemiz mümkün olmadı” dedi. Önümüzdeki seçimlerden sonra hükümet ortağı olmaları halinde de yasayı yeniden öncelikli olarak ele alacaklarını kaydetti.

“RUH SAĞLIĞI YASASI PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANDI”

Alzheimer Derneği’nin oluşturulması ve farkındalık çalışmaları yapmalarını da değerli bulduğunu ifade eden Rogers, sivil toplumun bu tür sosyal konularda bakanlıklarla yakın çalışmasının önemine dikkat çekti. Sosyal devlet anlayışı için ülkemizde atılması gereken çok adım olduğuna değinen Rogers, yasal zeminin oluşturulmasının bunlardan biri olduğunu anlattı.
Pandemi dönemiyle birlikte ruh sağlığının daha da önem verilmesi gereken bir alan haline geldiğinin altını çizen Rogers, ruhsal sorunların pandemi döneminde arttığını, tedaviye erişimin de bu dönemde zorlaştığını belirtti. Alzheimer hastalığının zorlu hastalıklardan bir tanesi olduğunu, ruh sağlığı yasa tasarısının bu hastaların bakımıyla ilgili de önemli yasal düzenlemeler içerdiğini anlattı.

“YAŞLI BAKIM EVLERİ KONUSUNDA DEVLET YETERSİZ”

Yaşlı bakım evleri konusunda da soruları yanıtlayan Rogers, yaşlı bakım evleri konusunun kanayan yaralarımızdan biri olduğunu, devletin bakım evleri yeterli olmadığından dolayı birçok kişinin özele kaydığını anlattı. Rogers, Kalkanlı’da açılan bakımevinin yasasının bulunmadığına dikkat çekerek,  bu bakımevinin kimlere hizmet vereceğinin net olarak tanımlanması gerektiğine  dikkat çekti. Yasal bir zemin bulunmadığından özeldeki yaşlı bakım evlerinin denetiminden kimlerin sorumlu olduğunun da belirsiz olduğunu, yetki karmaşasının hastaların hayatını riske attığını söyledi. Rogers, hükümette oldukları pandeminin ilk günlerinde, yaşlı bakımevinde kalanların aşılanmasını öncelik haline getirdiklerini,  ancak geçtiğimiz yıl içerisinde yeni açılan merkezlerde aşılamanın yapılmadığını ve bu ihmalin hastaların hayatına mal olduğunu söyledi.

“ÖZEL EĞİTİM YASASINI HAZIR HALE GETİRDİK, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HIZLA GEÇEBİLİR”

Özel Eğitim Yasası’nın olmayışıyla ilgili de kendisine yöneltilen soruya cevap veren Rogers, Özel Eğitim Yasası’nın da İdari  komitede çalışıp sonuna gelinen yasalardan biri olduğunu işaret etti.
Rogers, “Özel eğitim ülkemizde ihmal edilen alanlardan bir tanesi. Ülkemizde farklı seviyelerde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız var. Bunları saptayabilecek uzmanlarımız var. Veliler, onları gönderecek okul bulmakta zorlanabiliyor” dedi.
Özel eğitim gereksinimi olan çocukların sadece özel eğitim veren okullarda eğitim almasını yeterli olmadığını, yaşıtlarıyla okullarda kaynaşma eğitimi almasının da uzmanlar tarafından önerildiğini ifade eden Rogers, bütün bu süreçleri düzenleyen bir yasa hazırlandığını ve son aşamaya gelindiğini anlattı.
Özel eğitim merkezlerinin güçlendirilmesinin önemine de dikkat çeken Rogers,  hazır hale gelen bu yasa tasarısının  önümüzdeki dönemde hızla geçirilebileceğini anlattı.