Toplumun Huzurunu Bozan Konular Hakkında İvedilikle Önlemler Alınmalıdır;

Toplumun Huzurunu Bozan Konular Hakkında İvedilikle Önlemler Alınmalıdır;

Devlet, halk için vardır ve halkın farklı kesimlerinin farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir an evvel sorun tespitinden sonraki adıma geçilip sığınma evi ve bunun gibi hizmetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda ülkemizin içinde bulunduğu tablo günden güne kötüleşmektedir.
Şu gerçek bilinmelidir ki, gerekli tedbirler alınmadığı veya muhtaç olan kişilere gerekli imkanlar sağlanmadığı sürece, bu cinayetlere yetkili makamdakiler de ortak olmuş sayılmaktadır. Bizler Halkın Partisi olarak, toplum içi huzuru ve eşitliği bu denli etkileyen ciddi konular hakkında ‘sorun tespitinden’ bir ileri adım olan ‘çözüm üretme’ ve bunu hayat geçirme sürecine geçilmesi gerektiği inancındayız.
Bu bağlamda, parti programımızda da belirttiğimiz üzere, Anayasa’da yer alan sosyal devlet kavramının hayata geçirilmesi ve içi boş soyut bir ilke olmaktan çıkarılmalıdır. Bunu sağlamak için de, aile içi şiddet ve benzeri nedenlerle mağdur durumunda olan kadın ve çocuklar için sığınma evi yapılarak en doğru şekilde işletilmelidir. İnsan hayatını ilgilendiren böylesine ciddi bir konu sadece bir can yitirildiğinde değil bir devlet politikası haline getirilerek her daim gündemde olmalı ve ivedilikle önlemler alınmalıdır.
Bunun yanında, Halkın Partisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele edilmesi için sadece hükümetlere değil, başta eğitim sistemi olmak üzere devletin bütün kurumlarına ve genel anlamıyla topluma pek çok görev düştüğüne inanmaktayız. Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışacağız ve bu yönde atılacak adımların destekçisi olacağız.