Yabancı uyruklular ucuz iş gücü olarak istismar edilemez

Yabancı uyruklular ucuz iş gücü olarak istismar edilemez

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, çalışma yaşamına dair kuralların getirdiği temel haklardan, vatandaş olsun ya da olmasın, KKTC’de çalışan herkesin eşit şekilde yararlanması gerektiği ifade edildi. Ülkemizdeki yabancı uyruklu çalışanların temel haklarının pek çok durumda ihlal edildiğini, bu ihlallerin çalışanları mağdur ettiğini, bunun aynı zamanda işverenler arasında haksız rekabete de yol açtığını ifade eden Halkın Partisi, hükümetin bu duruma seyirci kaldığını savundu ve soruna dair çözüm önerilerini dile getirdi.  

 

“Temel çalışma yaşamı hakları herkes içindir”

Ülkemizdeki yabancı iş gücünün içerisinde bulunduğu koşulların değerlendirildiği ve Halkın Partisi’nin konuya ilişkin yaklaşımının anlatıldığı açıklamada şunlar ifade edildi: “Ülkemizdeki çalışma yaşamına dair mevzuat net olarak belirtiyor ki, asgari ücret, sigortalı çalıştırılmak ve ek mesai ödeneğinden yararlanmak gibi temel haklar herkes içindir. Bunlar hem çalışanın temel hakları arasındadır hem de işverenin yasal yükümlülüğüdür. Yasal mevzuatın da gerektirdiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hiç kimse, vatandaş olsun veya olmasın, buradaki asgari ücretten daha düşük bir ücret karşılığında çalıştırılamaz. Burada yaşayan bu insanlara burada yaptıkları iş karşılığında ödenecek ücreti kendi ülkelerindeki ücretlere bakarak biçmeye çalışmak ayırımcı, temel insan haklarına aykırı ve kazanç elde etmeyi temel insan ihtiyaçlarının üzerinde tutan bir yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşımın mevzu bahis dahi olmaması gerekirken, son günlerde bu çerçevede bazı görüşlerin kamuoyunda yeniden ortaya atıldığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının buna “Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız” şeklinde cevap verdiğine tanık olduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temel görevleri çalışma yaşamını denetlemek, kurallara uyulmasını sağlamak ve uyruk ayırt etmeksizin çalışanların koşullarının iyileştirilmesine önayak olmaktır. Bu noktada vatandaş olana ayrı, olmayana ayrı muamele yapılamaz. İnsana ve hukuka saygısı olan bir siyasal anlayışa sahipseniz denetleme görevinizi yerine getirirsiniz, hakların ihlali durumunda ihlal edeni cezalandırırsınız ve çalışanın yasal haklarından yararlanmasını sağlarsınız. Hükümetlerin yürürlükteki mevzuatın uygulanmasını denetlemeye önem vermeyen vurdumduymazlığı yüzünden, ülkemizde hâlihazırda pek çok yabancı uyruklu insan sigortasız ve asgari ücretin altında maaşla çalıştırılmaktadır. Bazıları oldukça uzun çalışma saatlerine tabii tutulan bu insanlara ek mesai ödemesi de yapılmamaktadır. Halkın Partisi göreve geldiği zaman çalışma yaşamı kurallarını eksiksiz olarak uygulayacak ve yabancı uyrukluların ucuz iş gücü olarak istismar edilmesine izin vermeyecektir. Yabancı uyruklu çalışanların kendilerini ötekileştirilmiş hissetmelerine sebep olan ve ülkeye adaptasyonlarını olumsuz etkileyen haksızlıklara son verecektir.”

 

“Öğrencilerin istismar edilmesinin önüne geçeceğiz”

Ülkemize öğrenci vizesi ile gelen bazı gençlerin istismar edilerek yasalara aykırı biçimde yarı-zamanlı statüde gösterilip tam-zamanlı işlerde çalıştırıldığını belirten Halkın Partisi şu hususlara da dikkat çekti: “Ülkemize öğrenci vizesi ile gelen insanlara, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’ne göre sadece öğrenci çalışma izni verilebilmektedir. Bu izin günde 4 saati ve haftada 24 saati aşmayacak yarı-zamanlı işlerle sınırlıdır. Buraya öğrenci vizesi ile gelen bir insanın tam-zamanlı nitelikte bir işte çalıştırılması yasaktır. Ülkemize öğrenci vizesi ile gelen bazı gençler, kendilerine yarı-zamanlı çalışan kılıfı uydurulup, uzun çalışma süreleriyle ve tabi yine sigortasız olarak, asgari ücretin çok altında ücretlerle çalıştırılmaktadırlar. Bu kabul edilebilir değildir. Öğrenci vizesi ile ülkemize gelen insanların yasalara aykırı biçimde tam-zamanlı nitelikte işlerde çalıştırılıp yarı-zamanlı işte çalışıyor gibi gösterilerek haksızlığa uğramalarını Halkın Partisi olarak engelleyeceğiz”.